Pyytämääsi sisältöä ei valitettavasti löytynyt

Dokumentet du söker hittas inte

​Asiakirja hukassa?

Valitettavasti etsimääsi asiakirjaa ei vielä löytynyt verkkopalvelustamme. Syy on todennäköisesti joku seuraavista:


Eduskuntakäsittelyssä olevan valtiopäiväasian asiakirjaa ei ole vielä julkaistu

Valtiopäiväasiakirjoja julkaistaan eduskunnan verkkopalvelussa sitä mukaa kun ne valmistuvat. Osa asiakirjoista tulee kuitenkin julkisiksi vasta eduskuntakäsittelyn päätyttyä. Esimerkiksi asiantuntijalausunnot julkaistaan verkkopalvelussa vasta, kun valiokunnan mietintö asiasta on valmistunut. Osa asiakirjoista puolestaan julkaistaan, kun asian täysistuntokäsittely alkaa. 

Valitettavasti asioiden käsittelytiedoissa on jo valmiina automaattisia asiakirjalinkkejä vielä julkaisemattomiin asiakirjoihin. 

Päättyneen valtiopäiväasian asiakirjoja ei ole vielä julkaistu

Tällä hetkellä verkkopalvelussa on saatavissa eduskunnan asiakirjat 1980 lähtien (hallituksen esitykset, valiokuntamietinnöt ja –lausunnot, kertomukset, asetukset ja valtioneuvoston päätökset), muut valtiopäiväasiakirjat 1991 lähtien. Myös täysistuntopöytäkirjat on verkkopalvelussa vuodesta 1980 lähtien. Eduskunnan asiakirjatoimisto jatkaa vanhan valtiopäiväaineiston digitointityötä. 

Asiakirjaa ei laadita

Seuraavista valtiopäiväasioista ei ole vireilletuloasiakirjaa: Pääministerin ilmoitus, Suullinen kysymys, vapautuspyyntö, eduskuntatyön järjestäminen, vaali. Keskustelualoitteen osalta vireilletuloasiakirjaa ei ole olemassa, kun puhemiesneuvosto on tehnyt päätöksen ajankohtaiskeskustelun järjestämisestä ilman edustajan tekemää keskustelualoitetta.

Valtiopäiväasiat, -asiakirjat ja äänestystiedot verkkopalvelussa
Eduskuntatunnusten lyhenteet
Hakuohjeet

Dokumentet du söker hittas inte

Dokumentet du sökte hittades tyvärr inte på webbtjänsten. Orsaken kan vara följande:

Dokumentet har ännu inte publicerats

Riksdagshandlingar publiceras på riksdagens webbtjänst allt eftersom de blir klara. Men vissa dokument blir offentliga först när riksdagsbehandlingen är slutförd. Exempelvis sakkunnigyttranden publiceras i webbtjänsten först när utskottets betänkande i ärendet är klart. Vissa dokument publiceras när ärendet tas upp i plenum.

Systemet skapar tyvärr automatiska dokumentlänkar också till dokument som ännu inte är publicerade.

Dokumenten till ett avslutat riksdagsärende har ännu inte publicerats

I webbtjänsten finns just nu riksdagshandlingar på svenska från 1991. På finska finns riksdagshandlingar från 1980 (regeringens propositioner, utskottsbetänkanden, utskottsutlåtanden, berättelser, förordningar, statsrådets beslut och plenarprotokoll). Övriga riksdagshandlingar finns på finska från 1991. Riksdagens kansli arbetar vidare på att digitalisera gamla riksdagshandlingar.

Det görs inget dokument

För följande riksdagsärenden finns det inget initialdokument: statsministerns upplysning, muntligt spörsmål, begäran om befrielse, reglering av riksdagsarbetet, val. I fråga om debattinitiativ finns det inget initialdokument när talmanskonferensen har fattat beslut om att anordna en aktuell debatt utan att en ledamot har lämnat ett debattinitiativ.

Dokumentet finns inte på svenska

De flesta riksdagshandlingar finns både på finska och på svenska, dock inte alla.

Riksdagsärenden, riksdagshandlingar och valinformation på webben  

Förkortningar på riksdagsnummer

Sökhjälp