Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Budjetti 2016

​Valtion vuoden 2016 talousarvioesitys ja lisätalousarviot 

Valtioneuvosto antoi maanantaina 28.9. eduskunnalle hallituksen esityksen valtion talousarvioksi vuodelle 2016 sekä julkisen talouden suunnitelman vuosille 2016–2019.

Talousarvioesityksessä määrärahoiksi ehdotettiin 54,1 miljardia euroa. Talousarvioesitys on 5,0 miljardia euroa alijäämäinen, mikä ehdotettiin katettavaksi lainanotolla. Valtionvelan arvioitiin olevan vuoden 2016 lopussa noin 106 miljardia euroa, mikä on noin 50 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Hallitus antoi 18.2.2016 eduskunnalle hallituksen esityksen (HE 9/2016 vp) eduskunnalle vuoden 2016 lisätalousarvioksi. Lisätalousarvioesityksen määrärahoihin ehdotetaan lisäystä 51 miljoonaa euroa ja varsinaisiin tuloihin 10 miljoonaa euroa. Esitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 41 miljoonalla eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2016 ehdotetaan 5,4 miljardia euroa.

​Talousarvion ainoa käsittely viikolla 51

Maanantaina 14.12.2015 kello 12.00 alkavassa täysistunnossa asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla koko talousarvioehdotuksesta.

Budjetin käsittelyaikataulu viikolla 51.

Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron (10 min) jälkeen keskustelu jatkuu ryhmäpuheenvuoroilla, joiden pituus on enintään 7 minuuttia. Muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään 5 minuuttia. Puheenvuorot yleiskeskusteluun varataan ryhmäkanslioista. Yleiskeskustelu koko talousarvioehdotuksesta viedään päätökseen maanantaina.

Pääluokkien yleiskeskustelut

Jokaisesta budjetin pääluokasta (ministeriöiden hallinnonala) käydään ensin yleiskeskustelu. Pääluokkien yleiskeskustelut käydään edustajille jaetun aikataulun mukaan. Kullekin päivälle merkityt pääluokkien yleiskeskustelut viedään loppuun saman päivän aikana. Valtiovarainvaliokunnan jaostojen puheenjohtajille varataan mahdollisuus esittelypuheenvuoroon (5 min).

Äänestykset budjettiviikolla

Äänestykset pääluokista toimitetaan jäljempänä olevan aikataulun mukaisesti (yksityiskohtainen käsittely). Tällöin tehdään pääluokkaa koskevat muutosehdotukset.

Puhemies myöntää puheenvuoron ehdotuksen tekemistä varten vihkoihin merkityssä numerojärjestyksessä ja kannatuspuheenvuoro käytetään välittömästi ehdotuksen tekemisen jälkeen. Ehdotusta tehdessä pelkkä numeroon viittaaminen riittää. Puheenvuoropainikkeita ei ole tarpeen käyttää.

Äänestykset ajoittuvat seuraaviin ajankohtiin:
Tiistaina 15.12.2015 klo 10 toisen käsittelyn äänestyksiä
Keskiviikkona 16.12.2015 klo 10 pääluokat 21—23, 25—28, 31 
Torstaina 17.12.2015 kello 10 pääluokat 24, 29, 32, 33
Perjantaina 18.12.2015 kello 10 pääluokat 30, 35, 36, tulojen osastot ja yleisperustelut.