Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Budjetti 2019

​Valtion vuoden 2019 talousarvion ainoa käsittely

 

Yleiskeskustelu

Maanantaina 17.12.2018 kello 14.00 alkavassa täysistunnossa asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla koko talousarvioehdotuksesta. 

Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron (10 min) jälkeen keskustelu jatkuu ryhmäpuheenvuoroilla, joiden pituus on enintään 7 minuuttia. Muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään 5 minuuttia. 

Yleiskeskustelu koko talousarvioehdotuksesta viedään päätökseen maanantaina 17.12.2018. 

Pääluokkien yleiskeskustelut

Koko budjettia koskevan yleiskeskustelun jälkeen käydään pääluokkakohtaiset yleiskeskustelut, joissa valtiovarainvaliokunnan jaostojen puheenjohtajat esittelevät (5 min) mietinnön ao. pääluokan osalta. Asianomainen ministeri on yleensä paikalla ja kussakin pääluokkakeskustelussa käydään debatti esittelypuheenvuorojen jälkeen.

Pääluokkien yleiskeskustelu käydään erikseen jaettavan aikataulun mukaan. Kullekin päivälle merkityt pääluokkien yleiskeskustelut viedään loppuun saman päivän aikana. 

Äänestykset

Äänestykset pääluokista toimitetaan jäljempänä olevan aikataulun mukaisesti (yksityiskohtainen käsittely). Tällöin tehdään pääluokkaa koskevat muutosehdotukset.

Puhemies myöntää puheenvuoron ehdotuksen tekemistä varten ja kannatuspuheenvuoro käytetään välittömästi ehdotuksen tekemisen jälkeen. Ehdotusta tehdessä pelkkä numeroon viittaaminen riittää. Puheenvuoropainikkeita ei ole tarpeen käyttää. Samaa pääluokkaa koskevat ehdotukset ja kannatukset voi tehdä samalla kertaa.

Kun kaikki käsiteltävän pääluokan ehdotukset (ja kannatukset) on tehty, ehdotuksista äänestetään.

Äänestykset ajoittuvat:

Tiistaina 18.12.2018 klo 10 pääluokat 21–23
Keskiviikkona 19.12.2018 klo 10 pääluokat 25–28, 32, 35
Torstaina 20.12.2018 klo 10 pääluokat 24, 29–31
Perjantaina 21.12.2018 klo 10 pääluokat 33, 36, tulojen osastot ja yleisperustelut.

Lähetekeskustelu syyskuussa 2019

Valtion vuoden 2019 talousarvioesitys ja siihen liittyvät hallituksen esitykset annettiin eduskunnalle maanantaina 17.9.2018. Lähetekeskustelu talousarvioesityksesta ja siihen liittyvistä budjettilakiesityksistä alkoi tiistaina 18.9. valtiovarainministeri Petteri Orpon esittelypuheenvuorolla. Lähetekeskustelu päättyi perjantaina 21.9. Käsittely jatkuu valtiovarainvaliokunnassa.

Kansanedustajien on jätettävä talousarvioaloitteensa, eli ehdottaa muutosta hallituksen talousarvioesitykseen, viimeistään perjantaina 28.9.

Valiokuntakäsittely

Varsinainen budjettikäsittely tapahtuu valtiovarainvaliokunnassa. Valiokuntakäsittelyn jälkeen asia palaa täysistuntokäsittelyyn joulukuussa.

​Talousarvioaloitteet

Kansanedustajat jättivät alustavan laskelman mukaan 630 talousarvioaloitetta liittyen valtion vuoden 2019 talousarvioon. Kaikki edustajien jättämät talousarviot tulevat verkkopalveluun näkyviin lokakuun aikana.

Talousarvioaloite on kansanedustajan tekemä aloite, joka sisältää ehdotuksen valtion talousarvioon lisättävästä tai siitä poistettavasta määrärahasta tai muusta päätöksestä.

Talousarvioaloitteet tehdään ja käsitellään kunkin vuoden talousarvioesityksen yhteydessä.

Talousarvioaloitteita on jätetty vuosittain seuraavasti:

2017: 536
2016: 459
2015: 363
2014: 538
2013: 576
2012: 602
2011: 551
2010: 1147