Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Budjetti 2017

​Valtion vuoden 2017 talousarvioesitys

Eduskunta hyväksyi valtion talousarvion vuodelle 2017. Talousarvion loppusumma on 55,5 miljardia euroa. Talousarvion palautekeskustelu sekä talousarviota koskevat äänestykset käytiin täysistunnoissa viikoilla 50 ja 51. Valtion talousarvion käsittely päättyi täysistunnossa keskiviikkona 21. joulukuuta.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta sai 13.12. valmiiksi vuoden 2017 talousarvioesitystä koskevan mietintönsä (VaVM 35/2016 vp). Talousarvion loppusumma on noin 55,5 miljardia euroa, mikä on noin 0,4 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2016 talousarvio.
Valtion vuoden 2017 talousarvioesitys ja siihen liittyvät hallituksen esitykset annettiin eduskunnalle torstaina 15.9.2016. Eduskunnan lähetekeskustelu vuoden 2017 talousarvioesityksestä käytiin viikolla 38. Lähetekeskustelun jälkeen talousarvioesitys lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. Budjettiin liittyvät lakiehdotukset on lähetetty erikoisvaliokuntiin.
Talousarvion palautekeskustelu käydään viikolla 50 ja 51, jolloin eduskunta päättää valtion vuoden 2017 budjetista. Lisää tietoa ainoasta käsittelystä alempana.
Eduskunnan valtiovarainvaliokunta sai 13.12. valmiiksi vuoden 2017 talousarvioesitystä koskevan mietintönsä (VaVM 35/2016 vp). Talousarvion loppusumma on noin 55,5 miljardia euroa, mikä on noin 0,4 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2016 talousarvio. Mietintöön sisältyy viisi vastalausetta.

Kansanedustajat jättivät 462 talousarvioaloitetta

Kansanedustajat jättivät 462 talousarvioaloitetta liittyen valtion vuoden 2017 talousarvioon.  Kaikki edustajien jättämät talousarviot tulevat verkkopalveluun näkyviin lokakuun aikana.

Talousarvioaloite on kansanedustajan tekemä aloite, joka sisältää ehdotuksen valtion talousarvioon lisättävästä tai siitä poistettavasta määrärahasta tai muusta päätöksestä.

Talousarvioaloitteet tehdään ja käsitellään kunkin vuoden talousarvioesityksen yhteydessä.

Talousarvioaloitteita on jätetty vuosittain seuraavasti:

2015: 363
2014: 538
2013: 576
2012: 602
2011: 551
2010: 1147

Valtion vuoden 2017 talousarvion ainoa käsittely

Yleiskeskustelu
Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla koko talousarvioehdotuksesta keskiviikkona 14.12.2016 kello 12.00 alkavassa täysistunnossa

Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron (10 min) jälkeen keskustelu jatkuu ryhmäpuheenvuoroilla, joiden pituus on enintään 7 minuuttia. Muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään 5 minuuttia. Yleiskeskustelu koko talousarvioehdotuksesta viedään päätökseen keskiviikkona.

Pääluokkien yleiskeskustelut
Etukäteen pyydetyt puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Valtiovarainvaliokunnan jaostojen puheenjohtajille varataan mahdollisuus esittelypuheenvuoroon (5 min). Pääluokasta käydään ensin yleiskeskustelu. Pääluokkien yleiskeskustelut käydään edustajille jaetun aikataulun mukaan. Kullekin päivälle merkityt pääluokkien yleiskeskustelut viedään loppuun saman päivän aikana.

Muutosehdotukset
Edustajat voivat jättää muutosehdotuksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön. Muutosehdotuksessa tulee mainita talousarvioaloitteen tai vastalauseen numero, johon muutosehdotus perustuu, sekä ehdotus (esim. määräraha) ja ehdotuksen tekijä. Muutosehdotukset pääluokkiin 21—31 on jätettävä keskuskansliaan viimeistään
keskiviikkona 14.12. klo 14.00 ja muut muutosehdotukset viimeistään torstaina 15.12. klo 12.00. 

Edustajien tekemät muutosehdotukset kootaan edustajille jaettaviksi vihoiksi. Vihot pyritään jakamaan saliin edustajien paikoille ennen ao. pääluokan yleiskeskustelun alkamista.  Vihoissa muutosehdotukset numeroidaan juoksevasti numerosta 1 lähtien.

Äänestykset
Äänestykset pääluokista toimitetaan jäljempänä olevan aikataulun mukaisesti (yksityiskohtainen käsittely). Tällöin tehdään pääluokkaa koskevat muutosehdotukset.

Puhemies myöntää puheenvuoron ehdotuksen tekemistä varten vihkoihin merkityssä numerojärjestyksessä ja kannatuspuheenvuoro käytetään välittömästi ehdotuksen tekemisen jälkeen. Ehdotusta tehdessä pelkkä numeroon viittaaminen riittää.

Äänestykset ajoittuvat:
Torstaina 15.12.2016 klo 10 toisen käsittelyn äänestyksiä
Perjantaina 16.12.2016 klo 10 pääluokat 21—23, 25, 26, 28 
Tiistaina 20.12.2016 klo 10 pääluokat 24, 27, 29, 31, 32
Keskiviikkona 21.12.2016 klo 10 pääluokat 30, 33, 35, 36, tulojen osastot ja yleisperustelut.