kansaned_talousarvioal_20140326.jpg

Kansanedustajien talousarvioaloitteet

Jos kansanedustaja haluaa ehdottaa muutosta hallituksen antamaan talousarvioesitykseen, hän voi tehdä talousarvioaloitteen. Talousarvioaloitteessa kansanedustaja voi esittää mm. määrärahan lisäämistä tai vähentämistä tai kokonaan uuden määrärahan ottamista valtion talousarvioon.

Kansanedustaja voi jättää talousarvioaloitteita 10 päivän kuluessa siitä, kun talousarvioesitys on ilmoitettu saapuneeksi eduskunnan täysistunnossa. Lisätalousarvioaloitteiden jättöaika on neljä päivää.

Talousarvioaloitteet lähetetään eduskunnan täysistunnosta käsiteltäväksi valtionvarainvaliokuntaan yhdessä talousarvioesityksen kanssa. Talousarvioaloitteet hyväksytään tai hylätään lopullisesti eduskunnan täysistunnossa talousarvioesityksen käsittelyn yhteydessä.

Kansanedustajat jättivät 30.10.2016 mennessä alustavien laskelmien mukaan yhteensä 459 talousarvioaloitetta liittyen valtion vuoden 2017 talousarvioon. Viime vuonna talousarvioaloitteita jätettiin 538 kappaletta.

HUOM: kaikki edustajien jättämät talousarviot tulevat verkkopalveluun näkyviin lokakuun aikana.

 Lisää tietoa