Seuraava taysistunto

 Seuraava täysistunto

Loading...
Päiväjärjestys
PJ
104
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 26.6.2020 klo 10.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
U-asiat
Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 25, 26/2020 vp. 
2.2
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 422, 428, 431, 432, 436–439, 442, 443, 446, 448, 449, 452–457, 459, 460, 462, 463, 467, 483/2020 vp. 
2.3
Toimenpidealoitteet
Puhemiesneuvosto on 25.6.2020 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 79-87/2020 vp. 
3
Valtakunnansyyttäjän syyttämislupaa koskeva pyyntö asettaa kansanedustaja syytteeseen
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
(mietintöön sisältyy vastalause) (vain äänestys) 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen (HE 88/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta) (vain äänestykset) 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotus ja lausumaehdotuksia) 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely, ainoa käsittely
8
Valtiopäivien keskeyttäminen
Eduskuntatyön järjestäminen
ETJ 2/2020 vp
Ainoa käsittely
9
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 2020-06-25 16.33.42

 Päiväjärjestykset

PJ 104/2020 vp
Perjantai 26.6.2020 klo 10.00
PJ 103/2020 vp
Torstai 25.6.2020 klo 12.00
PJ 102/2020 vp
Keskiviikko 24.6.2020 klo
PJ 101/2020 vp
Tiistai 23.6.2020 klo
PJ 100/2020 vp
Tiistai 23.6.2020 klo
PJ 99/2020 vp
Tiistai 23.6.2020 klo 14.00
PJ 98/2020 vp
Maanantai 22.6.2020 klo 14.00
PJ 97/2020 vp
Keskiviikko 17.6.2020 klo
PJ 96/2020 vp
Keskiviikko 17.6.2020 klo 14.00
PJ 95/2020 vp
Tiistai 16.6.2020 klo 17.00
PJ 94/2020 vp
Tiistai 16.6.2020 klo 14.02
PJ 93/2020 vp
Perjantai 12.6.2020 klo 12.45
PJ 92/2020 vp
Torstai 11.6.2020 klo 16.00
PJ 91/2020 vp
Keskiviikko 10.6.2020 klo 13.45
PJ 90/2020 vp
Tiistai 9.6.2020 klo