​​​​

 Seuraava täysistunto

Loading...
Ennakkotieto

Päiväjärjestys PJ 104/2021 vp Täysistunto Perjantai 24.9.2021 klo 13.00

1.  Nimenhuuto

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 23.9.2021 antanut hallituksen esitykset HE 132-141/2021 vp. 

2.2.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2021 (K 20/2021 vp). 

2.3.  Kansalaisaloitteet

Eduskunnalle on 22.9.2021 toimitettu kansalaisaloite KAA 5/2021 vp: Kouluväkivalta kirjattava rikoslakiin. 

2.4.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 451, 457, 463-467, 470, 472/2021 vp. 

3.  Lakialoite laiksi tieliikennelain 53 §:n muuttamiseksi

LakialoiteLA 104/2020 vpTimo Heinonen kok ym. 
Lähetekeskustelu

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaiseksi järjestämiseksi

Hallituksen esitysHE 119/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 11/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy §-vastalause) 

5.  Seuraava täysistunto

Viimeksi julkaistu 2021-09-23 16.06.24