Seuraava täysistunto

Loading...
Ennakkotieto
Päiväjärjestys
PJ
138
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 3.11.2020 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
3
Hallituksen esitys eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön lopullisen tappion konsernivähennyksestä ja laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
9
Hallituksen esitys eduskunnalle eläintautilaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puoluelain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
15
Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta) 
16
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 2020-10-23 13.40.10