​​​​

 Seuraava täysistunto

Loading...
Ennakkotieto

Päiväjärjestys PJ 106/2022 vp Täysistunto Perjantai 7.10.2022 klo 13.00

1. Nimenhuuto

2. Ilmoituksia

2.1. Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 6.10.2022 antanut hallituksen esitykset HE 199-209/2022 vp. 

2.2. Valtioneuvoston selonteot

Valtioneuvosto on 6.10.2022 antanut eduskunnalle selonteon VNS 9/2022 vp Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta. 

2.3. Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 439, 448, 454, 459, 460, 462, 464, 466, 467, 471/2022 vp. 

2.4. Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 4.10.2022 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 90-99/2022 vp. 

3. Välikysymys energiamarkkinoiden toiminnasta, sähkön hinnasta ja hallituksen Fortum-politiikasta

VälikysymysVK 3/2022 vp
Ainoa käsittely

(vain äänestykset) 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nuorisolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 107/2022 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 8/2022 vp
Toinen käsittely

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 90/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 11/2022 vp
Toinen käsittely

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta

Hallituksen esitysHE 134/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 17/2022 vp
Toinen käsittely

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 124/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 19/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

8. Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Albanian tasavallan ministerineuvoston kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 125/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 20/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

9. Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 120/2022 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 7/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion rahoituksesta kansallisille taidelaitoksille ja Kansallisgalleriasta annetun lain 29 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 157/2022 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 9/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

11. Seuraava täysistunto

Viimeksi julkaistu 2022-10-06 16.14.47