​​​​

 Seuraava täysistunto

Loading...
Päiväjärjestys
PJ
170
2020 vp
Täysistunto
Maanantai 21.12.2020 klo 12.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
U-asiat
Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 70/2020 vp. 
2.2
Toimenpidealoitteet
Puhemiesneuvosto on 18.12.2020 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 153, 154/2020 vp. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Saramo)
Valtioneuvoston kirjelmä
Keskustelu
4
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 talousarvioesityksen (HE 146/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta) 
4.1
Pääluokka 24 Ulkoministeriön hallinnonala
(vain äänestykset) (suppea kokoonpano) 
4.2
Pääluokka 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala
(vain äänestykset) (suppea kokoonpano) 
4.3
Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot
(vain äänestykset) (suppea kokoonpano) 
4.4
Osasto 12 Sekalaiset tulot
4.5
Osasto 13 Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
4.6
Osasto 15 Lainat
(vain äänestykset) (suppea kokoonpano) 
4.7
Pääluokka 21 Eduskunta
(vain äänestykset) (laaja kokoonpano) 
4.8
Pääluokka 23 Valtioneuvoston kanslia
(vain äänestykset) (laaja kokoonpano) 
4.9
Pääluokka 24 Ulkoministeriön hallinnonala
(vain äänestykset) (laaja kokoonpano) 
4.10
Pääluokka 25 Oikeusministeriön hallinnonala
(vain äänestykset) (laaja kokoonpano) 
4.11
Pääluokka 26 Sisäministeriön hallinnonala
(vain äänestykset) (laaja kokoonpano) 
4.12
Pääluokka 27 Puolustusministeriön hallinnonala
(vain äänestykset) (laaja kokoonpano) 
4.13
Pääluokka 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala
(vain äänestykset) (laaja kokoonpano) 
4.14
Pääluokka 29 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
(vain äänestykset) (laaja kokoonpano) 
4.15
Pääluokka 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
(vain äänestykset) (laaja kokoonpano) 
4.16
Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
(vain äänestykset) (laaja kokoonpano) 
4.17
Pääluokka 32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
(vain äänestykset) (laaja kokoonpano) 
4.18
Pääluokka 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
(vain äänestykset) (laaja kokoonpano) 
4.19
Pääluokka 35 Ympäristöministeriön hallinnonala
(vain äänestykset) (laaja kokoonpano) 
4.20
Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot
(vain äänestykset) (laaja kokoonpano) 
4.21
Yleisperustelut
(vain äänestykset) (laaja kokoonpano) 
4.22
Yksityiskohtaiset perustelut, Yleiset määräykset
5
Valtiopäivien keskeyttäminen
Eduskuntatyön järjestäminen
ETJ 3/2020 vp
Ainoa käsittely
6
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 2020-12-21 08.34.05