Täysistuntojen pöytäkirjat ​

Täysistunnoista laaditaan pöytäkirjat, joihin kirjataan niin asioiden käsittelyt ja tehdyt päätökset kuin kaikki käytetyt puheenvuorotkin. Pöytäkirjat laaditaan sekä suomeksi että ruotsiksi; puheenvuorot kuitenkin julkaistaan vain sillä kielellä, millä ne pidetään. Täysistunnon pöytäkirjaan laaditaan istunnon aikana ja julkaistaan eduskunnan verkkopalvelussa sitä mukaa kuin sitä valmistuu.

Loading...
Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
170
2020 vp
Täysistunto
Maanantai 21.12.2020 klo 11.59—15.11
Täysistunto alkoi klo 11.59. Täysistunto keskeytettiin klo 12.25. Täysistuntoa jatkettiin klo 12.35. Täysistunto päättyi klo 15.11. 
Puhetta johtivat toinen varapuhemies Juho Eerola (11.59—12.25) ja puhemies Anu Vehviläinen (12.35—15.11). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-344361
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
U-asiat
Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 70/2020 vp. 
2.2
Toimenpidealoitteet
Puhemiesneuvosto on 18.12.2020 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 153, 154/2020 vp. 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Saramo)
Valtioneuvoston kirjelmä
Keskustelu
Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 talousarvioesityksen (HE 146/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin HE 146, 227/2020 vp sisältyvän ehdotuksen valtion talousarvioksi vuodelle 2021 mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen talousarvioaloitteiden TAA 1-370/2020 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta. Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 
Pääluokka 24 Ulkoministeriön hallinnonala
Pääluokan käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala
Pääluokan käsittely keskeytettiin. 
Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot
Pääluokan käsittely keskeytettiin. 
Osasto 12 Sekalaiset tulot
Eduskunta hyväksyi osaston 12 mietinnön mukaisena. 
Osasto 13 Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
Eduskunta hyväksyi osaston 13 mietinnön mukaisena. 
Osasto 15 Lainat
Eduskunta hyväksyi osaston 15 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 21 Eduskunta
Eduskunta hyväksyi pääluokan 21 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 23 Valtioneuvoston kanslia
Eduskunta hyväksyi pääluokan 23 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 24 Ulkoministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 24 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 25 Oikeusministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 25 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 26 Sisäministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 26 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 27 Puolustusministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 27 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 28 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 29 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 29 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 30 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 31 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 32 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 33 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 35 Ympäristöministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 35 mietinnön mukaisena. 
Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot
Eduskunta hyväksyi osaston 11 mietinnön mukaisena. 
Yleisperustelut
Eduskunta hyväksyi yleisperustelut mietinnön mukaisina. 
Yksityiskohtaiset perustelut, Yleiset määräykset
Eduskunta hyväksyi yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset mietinnön mukaisina. 
Valtiopäivien keskeyttäminen
Eduskuntatyön järjestäminen
ETJ 3/2020 vp
Ainoa käsittely
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin. Asian käsittely päättyi. 
6
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 2.2.2021 klo 12.00. Täysistunto lopetettiin klo 15.11. 
Viimeksi julkaistu 2020-12-21 19.40.10