Täysistuntojen pöytäkirjat ​

Täysistunnoista laaditaan pöytäkirjat, joihin kirjataan niin asioiden käsittelyt ja tehdyt päätökset kuin kaikki käytetyt puheenvuorotkin. Pöytäkirjat laaditaan sekä suomeksi että ruotsiksi; puheenvuorot kuitenkin julkaistaan vain sillä kielellä, millä ne pidetään. Täysistunnon pöytäkirjaa​ laaditaan istunnon aikana ja julkaistaan eduskunnan verkkopalvelussa sitä mukaa kuin sitä valmistuu.

Loading...

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 180/2022 vp Täysistunto Perjantai 3.3.2023 klo 13.00—13.11

Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto päättyi klo 13.11. 

Puhetta johti puhemies Matti Vanhanen (13.00—13.11). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2023-AK-15227Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Ilmoituksia

2.1. U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 123, 124/2022 vp. 

2.2. Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 720, 724, 725, 727, 728, 730-733, 735-739, 741-743, 745, 747/2022 vp. 

2.3. Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 1.3.2023 ja 2.3.2023 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 186, 187/2022 vp. 

2.4. Muut ilmoitukset

Kutsu vaalikauden päättäjäisiin ja ekumeeniseen juhlajumalanpalvelukseen 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 208/2022 vp
LakialoiteLA 20/2019 vp
ToimenpidealoiteTPA 76/2022 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 45/2022 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 208/2022 vp sisältyvät 1.-10. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 11. ja 12. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 20/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 41 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 288/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 34/2022 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2023-AK-15221
Lausumaehdotukset 2.3.2023
Liite 4A
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 288/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi Jenni Pitkon lausumaehdotuksen 2. Asian käsittely päättyi. 

5. Valtiopäivien keskeyttäminen

Eduskuntatyön järjestäminenETJ 4/2022 vp
Ainoa käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin. Asian käsittely päättyi. 

6. Valtiopäiville kokoontuminen

Eduskuntatyön järjestäminenETJ 5/2022 vp
Ainoa käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin. Asian käsittely päättyi. 

Viimeksi julkaistu 2023-03-03 14.27.38