Täysistuntojen pöytäkirjat ​

Täysistunnoista laaditaan pöytäkirjat, joihin kirjataan niin asioiden käsittelyt ja tehdyt päätökset kuin kaikki käytetyt puheenvuorotkin. Pöytäkirjat laaditaan sekä suomeksi että ruotsiksi; puheenvuorot kuitenkin julkaistaan vain sillä kielellä, millä ne pidetään. Täysistunnon pöytäkirjaa​ laaditaan istunnon aikana ja julkaistaan eduskunnan verkkopalvelussa sitä mukaa kuin sitä valmistuu.

Loading...

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 133/2022 vp Täysistunto Torstai 1.12.2022 klo 15.59

1. Nimenhuuto

2. Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

valtiovarainministeri Annika Saarikko oikeusministeri Anna-Maja Henriksson perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kuntaministeri Sirpa Paatero pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sisäministeri Krista Mikkonen ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen 

Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 

2.1. Suullinen kysymys sähkön riittävyydestä (Riikka Slunga-Poutsalo ps)

Suullinen kysymysSKT 199/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.2. Suullinen kysymys hallituksen talouspolitiikasta (Kai Mykkänen kok)

Suullinen kysymysSKT 200/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.3. Suullinen kysymys hoitovelasta ja hoitajapulasta (Päivi Räsänen kd)

Suullinen kysymysSKT 201/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.4. Suullinen kysymys hintojen noususta ja yritysten voitoista (Harry Harkimo liik)

Suullinen kysymysSKT 202/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.5. Suullinen kysymys sotaveteraanien sote-palveluista (Anders Adlercreutz r)

Suullinen kysymysSKT 203/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3. Jenna Simulan vapautuspyyntö suuren valiokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 39/2022 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

4. Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta

Valtioneuvoston selontekoVNS 13/2022 vp
Lähetekeskustelu

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain 35 ja 35 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 309/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava lausunto. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 275/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle Maahanmuuttoviraston automaattisen päätöksenteon oikaisuvaatimusta koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 276/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikemarkkinalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 283/2022 vp
Lähetekeskustelu

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 284/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 285/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläintautilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 286/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 287/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 41 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 288/2022 vp
Lähetekeskustelu

14. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä

Hallituksen esitysHE 289/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

15. Hallituksen vuosikertomus 2021Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2021 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

KertomusK 2/2022 vp
KertomusK 20/2022 vp
Valiokunnan oma asiaO 27/2022 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 8/2022 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomusten K 2/2022 vp ja K 20/2022 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

16. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrittäjän eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 102/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 32/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

17. Hallituksen esitys eduskunnalle lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 245/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 33/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

18. Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 76/2022 vp
LakialoiteLA 19/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 17/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

19. Hallituksen esitys eduskunnalle sairausvakuutuslain 2 ja 3 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 237/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 34/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

20. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövahinkorahastosta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 183/2022 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 16/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

21. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 226/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 31/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

22. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023 annetun lain muuttamisesta sekä peitellyn osingonjaon verotuksen laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 227/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 32/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

23. Hallituksen esitys eduskunnalle digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuutta verotuksen alalla koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 225/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 33/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

24. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 21 ja 32 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 155/2022 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 28/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

25. Hallituksen esitys eduskunnalle lähestymiskiellon tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 143/2022 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 19/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

26. Hallituksen esitys eduskunnalle kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavia edustajakanteita koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 111/2022 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 20/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

27. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi brexit-mukautusvarauksen kansallisesta toimeenpanosta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 134/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 28/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

28. Hallituksen esitys eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 41/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 29/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

29. Seuraava täysistunto

Viimeksi julkaistu 2022-12-01 22.18.20