​Yleistietoa täysistunnoista 

Eduskunnan keskeisin tehtävä, lakien säätäminen, tapahtuu täysistunnossa. Täysistunnossa päätetään myös valtion talousarviosta, käsitellään mm. hallituksen antamat selonteot, tiedonannot ja kertomukset sekä hyväksytään kansainvälisiä sopimuksia.

Eduskunnan täysistunto on myös tärkeä ajankohtaisen poliittisen keskustelun foorumi. Tavoitteena on, että merkittävästä ajankohtaisesta asiasta voidaan nopeasti keskustella täysistunnossa. Tämän mahdollistavia eduskunnan työskentelymuotoja ovat: suullinen kyselytunti, välikysymys, ajankohtaiskeskustelu ja pääministerin ilmoitus.

​Täysistunto kokoontuu tiistaista perjantaihin

Eduskunnan täysistunnot pidetään yleensä tiistaisin klo 14.00, keskiviikkoisin klo 14.00, torstaisin klo 16.00 ja perjantaisin klo 13.00. Torstain täysistunto alkaa suullisella kyselytunnilla. Puhemies päättää täysistunnossa käsiteltäväksi otettavista asioista eli päiväjärjestyksestä.

Täysistunnoista ja asioiden käsittelyn aikatauluista jaetaan tietoa täysistunto- ja viikkosuunnitelmissa.

​Täysistuntoa seuraamaan

Yleisö on tervetullut seuraamaan eduskunnan täysistuntoja. Kaikille täysistuntoon tuleville vieraille tehdään turvatarkastus. Vierailijasisäänkäynti on esteetön.

Istuntoja voi myös seurata suorana verkkolähetyksenä eduskunnan verkkosivuilla. Täysistuntojen äänestystulokset ovat luettavissa eduskunnan verkkosivuilla muutaman minuutin kuluttua äänestyksestä ja pöytäkirjat puheineen noin 2 tunnin kuluttua istunnon päättymisestä.

Lisää tietoa vierailuista täysistuntoihin Vierailulle eduskuntaan -sivulla.