Täysistunnot eduskunnassa

​Täysistunnot eduskunnassa

Eduskunnan täysistunto on lainsäädäntötyön ja ajankohtaisen poliittisen keskustelun keskeinen areena. Täysistunnot lähetetään suorina verkkolähetyksinä eduskunnan verkkopalvelussa. Suullinen kyselytunti on aina torstaisin klo 16. Eduskunnan täysistuntojen suorien verkkolähetysten ja pidettyjen täysistuntojen videotallenteiden uudet osoitteet löytyvät tämän sivun oikeasta reunasta.

Loading...
637269536780000000
ContentType:VaskiPage AND owstaxIdAsiakirjatyyppinimi:60bcb608-6c21-4e2d-abe0-ba371c7e7fd4 AND Kielikoodi:fi AND Toimija='Täysistunto*'
Ennakkotieto
Päiväjärjestys
PJ
89
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 9.6.2020 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
U-asiat
Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 21/2020 vp. 
2.2
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2019 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta (K 17/2020 vp). 
3
Sivistysvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 20/2020 vp
Vaaleja
4
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 f §:n ja tuloverolain 124 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain 3 ja 4 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
7
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskusten tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävien ja henkilöstön siirrosta Intelligent Traffic Management Finland Oy:lle
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
10
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin siviili-ilmailun turvallisuutta koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taimiaineistolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
12
Hallituksen esitys eduskunnalle ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin täytäntöönpanon täydentämistä koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
14
Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutosten täytäntöönpanoa koskeviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy kaksi §-vastalausetta) 
16
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 2020-06-05 14.31.54

 Päiväjärjestykset

PJ 89/2020 vp
Tiistai 9.6.2020 klo 14.00
PJ 88/2020 vp
Perjantai 5.6.2020 klo 13.00
PJ 87/2020 vp
Torstai 4.6.2020 klo 16.00
PJ 86/2020 vp
Keskiviikko 3.6.2020 klo
PJ 85/2020 vp
Keskiviikko 3.6.2020 klo 14.00
PJ 84/2020 vp
Tiistai 2.6.2020 klo 14.00
PJ 83/2020 vp
Perjantai 29.5.2020 klo 10.00
PJ 82/2020 vp
Torstai 28.5.2020 klo 16.00
PJ 81/2020 vp
Keskiviikko 27.5.2020 klo 14.00
PJ 80/2020 vp
Tiistai 26.5.2020 klo
PJ 79/2020 vp
Tiistai 26.5.2020 klo 13.45
PJ 78/2020 vp
Maanantai 25.5.2020 klo
PJ 77/2020 vp
Maanantai 25.5.2020 klo 14.00
PJ 76/2020 vp
Keskiviikko 20.5.2020 klo
PJ 75/2020 vp
Keskiviikko 20.5.2020 klo