Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Suuri valiokunta päätti eduskunnan kannan EU:n uusista taloustukivälineistä käytäviin neuvotteluihin

Julkaistu 8.5.2020 15.10
Muokattu 8.5.2020 15.17

Suuri valiokunta päätti eduskunnan kannan EU:n uusista taloustukivälineistä käytäviin neuvotteluihin

​​Suuri valiokunta päätti tänään eduskunnan kannan EU-maiden neuvotteluihin taloudellisista tukivälineistä, joilla tuettaisiin jäsenmaita ja niiden yrityksiä koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa.

Suuren valiokunnan lausunto SuVL 2/2020 koskee Euroopan investointipankin (EIP) ehdotusta takuurahastoksi (valtioneuvoston selvitys U 9/2020 – jatkokirjeet EJ 11/2020 ja EJ 12/2020), Euroopan komission ehdotusta työttömyysriskien lieventämisen tilapäiseksi SURE-tukivälineeksi (U 12/2020) sekä Euroopan vakausmekanismin (EVM) ennakollisen rahoitustuen ehtojen mukauttamista (E 26/2020 - EJ 7/2020).

Eduskunta yhtyy asioissa valtioneuvoston kantaan huomautuksin, jotka esitetään suuren valiokunnan lausunnossa sekä erikoisvaliokuntien kannanotoissa. Valiokunta kiinnittää huomiota perustuslakivaliokunnan lausunnoista ilmeneviin valtiosääntöisiin arvioihin, jotka sisältävät ehdottomina pidettäviä ohjeita valtioneuvoston toiminnalle.

Suuri valiokunta hyväksyi lausuntonsa äänestysten jälkeen. 

Voit lukea lausunnon ja siihen jätetyt kolme eriävää mielipidettä suuren valiokunnan sivulta myöhemmin tänään.​

Suuri valiokunta toteaa, että Suomelle toimista lankeavat riskit täyttävät perustuslakivaliokunnan lausuntojen mukaan valtiosääntöisen vaatimuksen tarkkarajaisuudesta. Valiokunta toteaa myös, että toimia voi pitää tarpeellisina euroalueen rahoitusvakauden turvaamisen näkökulmasta. 

SURE-rahaston ja EVM:n mukauttamisen hyödyt Suomelle jäänevät suuren valiokunnan arvion mukaan välillisiksi ja yleiseen rahoitusvakauteen liittyviksi. EIP:n rahaston mahdollisia hyötyjä suomalaisille yrityksille ei voida vielä varmuudella arvioida.

Suuri valiokunta yhtyy valtioneuvoston näkemykseen, että vallitsevassa tilanteessa on ensisijaisen tärkeää turvata jäsenmaiden rahoituksen saatavuus. Suomi ei kuitenkaan voi hyväksyä toimia, jotka vaarantaisivat Suomen budjettisuvereniteetin tai rahoitusaseman. Poikkeustilanteessakaan ei tulisi kumota maiden omaa vastuuta talouspolitiikkansa hoidosta eikä lisätä yhteisvastuullista velkaa.

Suuri valiokunta muistuttaa talouskriisin hoitamiseen liittyvien toimien poikkeuksellisuudesta, minkä seurauksena toimien on oltava väliaikaisia, välttämättömiä ja riittävän ehdollisia varojen käyttötarkoituksen ja velallisen kelvollisuuden osalta. Varojen jakamisen tulee perustua kriisin aiheuttamien haittojen vakavuuteen sekä rahoitettavien toimien vaikuttavuuteen, valiokunta katsoo.

Suuri valiokunta kiinnittää huomiota perustuslakivaliokunnan usein toistamaan havaintoon siitä, että "kokonaisarvio kasvavista vastuista viime kädessä vaikuttaa siihen, voidaanko koronakriisiin liittyviä järjestelyitä pitää perustuslain mukaisina. Valiokunta edellyttää, että jatkossa käsiteltäessä tällaisia EU-jäsenyyteen liittyviä ehdotuksia valtioneuvoston selvityksissä arvioidaan taloudellisia vastuita ja riskejä kumulatiivisesti, huomioiden myös jo päätetyt ja lähiaikoina ennakoitavat, päätettäväksi tulevat asiat." 

Yhtyen perustuslakivaliokuntaan suuri valiokunta edellyttää, että riittävä selvitys Suomen EU-jäsenyyteen liittyvistä takaus- ja vastaavista vastuista on vastaisuudessa säännönmukainen osa uusia tällaisia esityksiä esiteltäessä.

Euroryhmä käsittelee EVM:n ennakollisen rahoitustuen ehtojen mukauttamista videokokouksessaan myöhemmin tänään. Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) oli kuultavana suuren valiokunnan päivän kokouksessa. Valiokunta keskusteli ministerin kanssa mm. jäsenmaiden mahdollisuuksista hyödyntää uusia tukivälineitä, EVM:n koronarahoituksen ehdoista, eduskunnan budjettisuvereniteetin turvaamisesta sekä Suomen rahoitusasemasta ja järjestelyihin liittyvistä kokonaisvastuista.

Voit lukea lisää euroryhmän tämän päivän videoneuvottelusta Euroopan unionin neuvoston sivuilta.

Aihealueet
EU-asiat; Suuri valiokunta; Valiokunnat