Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Suuri valiokunta sai selvityksen maatalouspolitiikan uudistamista valmistelevan EU:n neuvoston kokouksesta

Julkaistu 13.12.2019 15.00

Suuri valiokunta sai selvityksen maatalouspolitiikan uudistamista valmistelevan EU:n neuvoston kokouksesta

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) antoi tänään suurelle valiokunnalle selvityksensä EU:n maatalous- ja kalastusneuvoston ensi viikon kokouksen aiheista.

Neuvosto keskustelee yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistamisesta Suomen puheenjohtajamaana laatiman edistysraportin pohjalta. Ministeri Leppä kertoi Suomen pitäneen esillä mm. ympäristöön ja ilmastoon liittyviä kysymyksiä, tukijärjestelmän kehittämistä sekä toimeenpanon joustavuutta.

Suuri valiokunta keskusteli ministerin kanssa YMP:n uudistamisen ja EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä käytävien neuvottelujen yhteydestä mm. maaseudun kehittämistukien ja viljelijöiden aseman näkökulmasta. Ministeri Leppä korosti keskustelussa ns. toisen pilarin rahoituksen riittävän tason turvaamista. Lepän mukaan kysymys on keskeinen kunnianhimoisen ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toteuttamiseksi maataloudessa.

Valiokunnan keskustelussa käsiteltiin myös komission julkaiseman Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (The European Green Deal) heijastumista maatalouspolitiikkaan. Ministeri Leppä kuvaili komission hanketta strategiseksi kehykseksi, joka osoittaa kunnianhimoisen tavoitetason tuleville konkreettisille säädösehdotuksille.

Kalastusasioiden osalta neuvosto pyrkii sopimaan kalastusmahdollisuuksista Atlantilla vuonna 2020. Lisäksi asialistalla on komission esitys koskien turskan ja silakkakannan kalastusrajoituksia osassa Itämerta. Suuri valiokunta keskusteli mm. tiettyjen kalakantojen heikkenemisen syistä sekä EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevasta yhteistyöstä kalakantojen säilyttämiseksi kansainvälisillä vesialueilla.

Ministeri Lepän mukaan EU:n tavoite on, että kestävä kalastus ja kalakantojen hoito turvataan myös Brexitin jälkeen, yhteistyössä ja vastavuoroisesti UK:n kanssa.

Maatalous- ja kalastusneuvoston aiheiden ohella suuri valiokunta sai selvityksen EU:n ympäristöneuvoston kokouksesta, joka pidetään 19.12.

Aihealueet
Suuri valiokunta; EU-asiat