Eduskunta selvittää etäosallistumista ja –äänestystä poikkeusoloissa

Julkaistu 16.4.2020 13.00
Muokattu 16.4.2020 13.07

Eduskunta selvittää etäosallistumista ja –äänestystä poikkeusoloissa

Eduskunta pyrkii kaikin tavoin turvaamaan toimintansa korona-aikana. Eduskuntaryhmät ovat mm. sopineet, että täysistuntosalissa on yhtä aikaa läsnä korkeintaan viisikymmentä kansanedustajaa eikä tilapäisiä enemmistöjä käytetä äänestyksissä hyväksi.

Eduskunnassa on myös keskusteltu siitä, voitaisiinko täysistunnot ja valiokuntien viralliset kokoukset järjestää poikkeusoloissa niin, että edustajat osallistuvat niihin sähköisten työvälineiden avulla. 

Professori (emeritus) Mikael Hidéniltä ja professori Veli-Pekka Viljaselta on pyydetty ja saatu lausunnot siitä,  mitä muutoksia eduskunnan työjärjestykseen ja mahdollisesti perustuslakiin tarvittaisiin, jotta kansanedustajien etäosallistuminen ja -äänestys olisi mahdollista.

Puhemiesneuvosto keskusteli asiasta torstaina aamukoulussa. Kokouksessa linjattiin, että eduskunta jatkaa valmistelua, joka loisi edellytykset poikkeusoloissa valiokuntien virallisten kokousten pitämiseksi etänä ja etä-äänestykseen täysistunnoissa. Asiaa selvitetään sekä säädösmuutostarpeen että tietotekniikan kannalta.

Aihealueet
Täysistunto; Valiokunnat