Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Torstain toisessa täysistunnossa käsiteltiin mm. toimenpiteitä talousvaikeuksiin joutuneiden yritysten tukemiseksi

Julkaistu 16.4.2020 20.25
Muokattu 16.4.2020 20.29

Torstain toisessa täysistunnossa käsiteltiin mm. toimenpiteitä talousvaikeuksiin joutuneiden yritysten tukemiseksi

Eduskunta käsitteli torstain toisessa täysistunnossa valiokuntien mietintöjä hallituksen esityksistä, joiden tarkoituksena on eri tavoin vastata koronaviruksen leviämisen seuraamuksiin. Lisäksi lähetekeskustelussa esiteltiin kansanedustajien tekemät lisätalousarvioaloitteet vuoden 2020 toiseen lisätalousarvioon.

Valtiovarainvaliokunnan mietintö (VaVM 4/2020 vp) koskee helpotuksia maksuvaikeuksiin joutuneiden yritysten tilanteeseen. Valiokunta hyväksyi määräaikaiset lakimuutokset 15. huhtikuuta. Täysistunnossa, asian 1. käsittelyssä esitettiin mietintöön sisältyvät vastalauseet, joten lakiehdotuksen sisällöstä äänestetään täysistunnossa perjantaina 17. huhtikuuta.

Lue valtiovarainvaliokunnan tiedote mietinnön valmistumisesta.

Hallintovaliokunnan mietintö (HaVM 6/2020 vp) koskee hallituksen esitystä (HE 32/2020 vp) laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta. Esityksen mukaan kunnille korvattaisiin verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista vuonna 2020 väliaikaisesti aiheutuvia kunnallis-, yhteisö- ja kiinteistöverotulojen viivästymisiä.

Hallintovaliokunta esittää yksimielisessä mietinnössään, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen muutettuna.

Lue hallintovaliokunnan mietintö.

Tutustu hallituksen esitykseen asiasta.

Täysistunnon ainoassa käsittelyssä oli kolme perustuslakivaliokunnan mietintöä, jotka koskevat valtioneuvoston asetuksia väliaikaisista toimenpiteistä ja rajoituksista koronaepidemian yhteydessä.

Lue perustuslakivaliokunnan mietintö (PeVM 13/2020 vp): ”Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä”

Lue perustuslakivaliokunnan mietintö (PeVM 14/2020 vp): ”Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista”

Lue perustuslakivaliokunnan mietintö (PeVM 15/2020 vp): ”Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja”

Lisätalousarvioaloitteet lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan

Lisäksi lähetekeskustelussa olivat kansanedustajien tekemät lisätalousarvioaloitteet, jotka lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. Valtiovarainvaliokunta antaa mietinnön hallituksen esityksestä vuoden 2020 toiseksi lisätalousarvioksi.

Asian käsittelyn etenemistä voit seurata täältä. Sivulla ovat myös linkit hallituksen esitykseen, lisätalousarvioesityksiin ja valiokunnan mietintöön sen valmistuttua.

Aihealueet
Täysistunto; Valtiovarainvaliokunta; Hallintovaliokunta; Perustuslakivaliokunta