Valiokunnat saivat pääministerin selvityksen viime viikon huippukokouksista

Julkaistu 18.12.2019 10.45
Muokattu 18.12.2019 10.59

Valiokunnat saivat pääministerin selvityksen viime viikon huippukokouksista

Pääministeri Sanna Marin (sd.) antoi tänään suurelle valiokunnalle ja ulkoasiainvaliokunnalle selvityksen viime viikolla pidetyistä Eurooppa-neuvostosta ja eurohuippukokouksesta. Eurooppa-neuvosto käsitteli lisäksi Brexit-prosessia ns. artikla 50 -kokoonpanossa.

Eurooppa-neuvoston pääaiheita olivat ilmastonmuutokseen vastaaminen ja EU:n rahoituskehys vuosille 2021–27. Pääministeri selvitti valiokunnille Eurooppa-neuvoston päätöstä vahvistaa tavoite saavuttaa ilmastoneutraali EU vuoteen 2050 mennessä, vaikka Puola ei tässä vaiheessa sitoutunut tavoitteen täytäntöönpanoon omalta osaltaan. Marinin mukaan yhteiseen tavoitteeseen sitoutuminen on suuri saavutus ja onnistuminen myös Suomelle EU:n puheenjohtajamaana. Toimeenpanoon liittyviin kysymyksiin ja oikeudenmukaisen siirtymän varmistamiseen Eurooppa-neuvosto palaa kesäkuussa 2020.

Valiokuntien keskustelussa käsiteltiin mm. komission Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toimeenpanon käynnistämistä ja globaalin ilmastopolitiikan näkymiä Madridin ilmastokokouksen jälkeen.

Suomi esitteli Eurooppa-neuvostossa kompromissiesityksen EU:n monivuotiseksi rahoituskehykseksi. Ns. neuvottelulaatikko on rakennettu jäsenmaiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Valiokuntien jäsenten kysymykset pääministeri Marinille käsittelivät mm. kompromissiesityksen rakennetta ja tasapainoa maatalouden, koheesiorahoitusten ja ns. uusien kohteiden, kuten tutkimuksen ja kehityksen, muuttoliikkeen ja turvallisuuden välillä.

Vastuu neuvottelujen edistämisestä on nyt Eurooppa-neuvoston pysyvällä puheenjohtajalla Charles Michelillä.

Eurooppa-neuvosto käsitteli lisäksi 27 maan kokoonpanossa, ilman Yhdistynyttä kuningaskuntaa (UK), Brexit-tilannetta UK:n parlamenttivaalien jälkeen. Vaalien tulos toi selkeyttä tilanteeseen, pääministeri arvioi. UK:n on määrä erota EU:sta 1.2.2020, minkä jälkeen on 11 kuukauden siirtymäajan kuluessa tarkoitus käydä neuvottelut EU:n ja UK:n tulevasta suhteesta.

Valiokunnat kävivät pääministerin kanssa keskustelua mm. kansallisten erityiskysymysten huomioimisesta neuvotteluissa. Marinin mukaan tiukka aikataulu merkitsee tärkeimpien neuvottelukysymysten, kuten kauppapolitiikan ja turvallisuuden korostumista. Suomelle keskeinen kansallinen kysymys on lisäksi lentoliikenne, jota on pidetty esillä keskusteluissa jo pitkään, Marin sanoi.

Aihealueet
Suuri valiokunta; Ulkoasiainvaliokunta; EU-asiat