Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Suuri valiokunta käsitteli lapsioikeuksia koskevan asetusehdotuksen uudistamista

Julkaistu 2.3.2018 15:45
Muokattu 7.3.2018 9:27

Suuri valiokunta käsitteli lapsioikeuksia koskevan asetusehdotuksen uudistamista

Suuri valiokunta käsitteli tänään EU:n oikeus- ja sisäasioiden neuvoston (8.–9.3.) sekä ympäristöneuvoston (5.3.) tulevia kokouksia.

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto käsittelee mm. kansainvälisiä lapsioikeuksia koskevan asetusehdotuksen (Bryssel IIa) uudistamista. Oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan toimiva rajat ylittävä yhteistyö esim. lapsikaappaustapauksissa on lasten edun kannalta äärettömän tärkeää.

Ministereiden on tarkoitus käydä keskustelua siitä, miten viranomaisille turvataan riittävät resurssit tehtäviensä hoitamiseen. Häkkäsen mukaan Suomen lähtökohta on, että jokainen jäsenvaltio varmistaa riittävät resurssit itse, eikä asiaa tarvitse kirjata EU-tason säännökseen.

Sisäministerit keskustelevat mm. asetusehdotuksesta, joka parantaisi EU-tason tietojärjestelmien rajat ylittävää hyödyntämistä. Lisäksi aiheena on yhteistyö Länsi-Balkanin maiden kanssa sisäisen turvallisuuden edistämisessä ja terrorismin torjunnassa sekä tilannekatsaus muuttoliikkeeseen.

Suuri valiokunta keskusteli sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) kanssa mm. ajankohtaisesta muuttoliiketilanteesta EU:n ulkorajoilla ja unionin muuttoliikepolitiikan pitkän tähtäimen näkymistä.

EU:n muovistrategia ympäristöneuvoston aiheena

Ympäristöneuvosto keskustelee mm. eurooppalaisen ohjausjakson viherryttämisestä sekä muovistrategiasta osana tämän vuoden kiertotalouspakettia.

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) ennakoi keskustelun painottuvan muovistrategiaan, jota Suomi pitää tärkeänä. Suomen keskeisiä tavoitteita ovat mm. muovien käytön vähentäminen, mikromuovien käytön rajoittaminen sekä kierrätyksen ja kierrätysmenetelmien kehittäminen.

Tiilikainen kertoi aikovansa esittää ympäristöneuvostossa, että EU ryhtyy ajamaan kosmetiikassa käytettävien mikromuovien kieltämistä pohjoismaiden komissiolle esittämän linjauksen mukaisesti.

Muita suuren valiokunnan keskustelussa esille nousseita asioita olivat kestävän kehityksen huomioiminen tulevassa rahoituskehyksessä sekä ympäristöehtojen asettaminen koheesiorahoitukselle.

Suuri valiokunta sai kokouksessaan myös asiantuntijaselvityksen seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevista neuvotteluista. Komissio antaa ehdotuksensa asiassa viimeistään toukokuun alussa. Suuri valiokunta jatkaa aiheen käsittelyä tulevina viikkoina.

Aihealueet
EU-asiat; Suuri valiokunta; Valiokunnat