Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunnan Brysselin-toimiston EU-viikkokirje 20.02. - 26.02.2023

Julkaistu 28.2.2023 9.45

Eduskunnan Brysselin-toimiston EU-viikkokirje 20.02. - 26.02.2023

Uutiskirjeen tiivistelmät perustuvat EU-asiakirjoihin ja muihin EU:ta seuraaviin medialähteisiin. Kirjeen eduskunnan sivustojen ulkopuolelle olevien linkkien yhteyteen on suluissa ilmaistu kohde, johon linkki aukeaa.

 

Viime viikolla

Komissio esitti toimenpidepaketin ("kalastus- ja merisopimus"), jolla parannetaan komission mukaan EU:n kalastus- ja vesiviljelyalan kestävyyttä ja selviytymiskykyä. Merkittävimmät toimenpiteet löytynevät toimintasuunnitelmasta koskien meriekosysteemien suojelemista ja ennallistamista (osio 2). Siinä komissio kehottaa muun muassa jäsenmaita ehdottamaan yhteisiä suosituksia ja toteuttamaan kansallisia toimenpiteitä pohjatroolikalastuksen asteittaiseksi lopettamiseksi kaikilla merialueilla viimeistään vuoteen 2030 mennessä ja olemaan sallimatta sitä uusissa MPA-sopimuksissa (Marine Protected Areas, suojeltu merialue).

Neuvosto pyysi virallisesti Euroopan parlamenttia hyväksymään päätökset, jotka koskevat EU:n liittymistä naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista koskevaan yleissopimukseen (Istanbulin yleissopimus). Tämä on merkittävä edistysaskel EU:n Istanbulin yleissopimuksen ratifioinnissa. Saksan Eurooppa-asioista vastaava ministeri Anna Lührmann totesi, että parlamentin on vielä vahvistettava tämä, mutta se on vain muodollisuus.

 

Viime viikon muut keskeiset tapahtumat

Euroopan parlamentissa oli vihreä viikko, eli parlamentin jäsenet työskentelevät parlamentin ulkopuolella.

Komissio antoi tiedonannon kaksi vuotta sitten perustetusta elpymis- ja palautumistukivälineestä (keskeinen tekijä 800 miljardin euron NextGenerationEU-elpymissuunnitelmassa). Tiedonannossa esitellään muun muassa kaksi työkalua. Kehikon, jota komissio käyttää arvioidessaan ovatko jäsenmaat saavuttanut välitavoitteet, ja menetelmän, jolla määritetään pidettävä määrä, jos jäsenmaa on saavuttanut vain osittain maksupyyntöön liittyvät välitavoitteet/tavoitteet. Lisäksi komissio kielsi henkilöstöään käyttämästä TikTok-sovellusta – toimenpiteen tarkoituksena on suojella komissiota kyberturvallisuusuhilta. Komissio ehdotti myös, että Ukrainasta EU:hun suuntautuvaan vientiin sovellettavien tuontitullien, kiintiöiden ja kaupan suojatoimenpiteiden keskeyttämistä jatketaan vielä vuodella.

EU:n neuvostoissa jäsenmaiden suurlähettiläät pääsivät sopuun Venäjään kohdistuvasta kymmenennestä pakotepaketista sodan vuosipäivänä.

Muissa uutisissa komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič kertoi edistymisestä Pohjois-Irlannin protokollaa koskevissa keskusteluissa, mutta hän ei vielä pystynyt ilmoittamaan sopimuksen synnystä. Eurooppalaisten keskuspankkien pääjohtajat kokoontuivat alkuviikosta Inariin keskustelemaan muun muassa, miten digitaalista eurohanketta voitaisiin parhaiten esitellä kansalaisille (epävirallinen tapaaminen).

 

Alkavan viikon keskeiset tapahtumat

Euroopan parlamentissa on tällä viikolla valiokuntien kokouksia. Keskeisiä aiheita ovat fluorattujen kasvihuonekaasujen käytön vähentäminen edelleen, käsiteollisuustuotteiden ja teollisuustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suoja, energiaköyhyys ja sen vaikutus naisiin. Lisäksi järjestetään parlamenttien välinen konferenssi European Parliamentary week, jossa pääaiheina ajankohtaiset taloudelliset ja sosiaaliset aiheet.

Komissiolta odotetaan tieliikenneturvallisuuspakettia.

EU:n neuvostoissa televiestintä-, liikenne- ja energiaministerit kokoontuvat epäviralliseen kokoukseen (maanantai & tiistai), ja kilpailukykyneuvosto (sisämarkkinat ja teollisuus) kokoontuu torstaina.  

 

1. Parlamentissa

Osion kaikki linkit johtavat Euroopan parlamentin sivuille, ellei toisin mainita.

 

Tällä viikolla Euroopan parlamentissa on valiokuntien kokouksia. Keskeisiä aiheita:

Vihreän kehityksen ohjelma/fluoratut kasvihuonekaasut. Ympäristövaliokunta (ENVI) vahvistaa kantansa fluorattujen kasvihuonekaasujen käytön vähentämiseksi edelleen (keskiviikko).

Käsiteollisuustuotteiden ja teollisuustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suoja. Oikeudellisten asioiden valiokunta (JURI) äänestää uudesta järjestelmästä, jolla varmistetaan paikallisesti tuotettujen tuotteiden maantieteellinen merkintä (tiistai).

Kansainvälinen naistenpäivä/energiaköyhyys. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta (FEMM) kokoustaa kansallisten parlamenttien jäsenten ja asiantuntijoiden kanssa, ja keskustelee energiakriisistä ja sen vaikutuksista naisiin (keskiviikko).

EU:n parlamentaarinen viikko/taloudelliset, sosiaaliset ja talousarvioon liittyvät huolenaiheet. Parlamentin jäsenet ja kansallisten parlamenttien jäsenet kokoontuvat vuosittaiseen konferenssiin (maanantai ja tiistai).

Tarkempi ohjelma: Euroopan parlamentin viikkokatsaus

Päivittyvä lista Euroopan parlamentin valiokunnissa käsittelyssä olevista töistä (pdf)

 

VIIME VIIKOLLA EUROOPAN PARLAMENTISSA

Euroopan parlamentissa oli vihreä viikko, eli parlamentin jäsenet työskentelivät parlamentin ulkopuolella.

 

2. Komissiossa

Osion kaikki linkit johtavat Euroopan komission sivuille, ellei toisin mainita.

 

Kollegion kokous on keskiviikkona 1. maaliskuuta. Todennäköisinä aiheina:

Tieliikenneturvallisuuspaketti.

Komission tulevien kokousten alustavat aiheet.

Nostoja komissaarien alkavan viikon tapaamisista:

Ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell tapaa maanantaina Serbian presidentti Aleksandar Vučićin ja Kosovon pääministeri Albin Kurtin.

Talouskomissaari Paolo Gentiloni osallistuu tiistaina European Parliamentary Week -tapahtumaan koskien talouden ohjausjärjestelmää.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on <maanantaina Lontoossa xxa ja torstaina Tukholmassa tavaten Ruotsin pääministeri Ulf Kristerssonin.

Kansainvälisten kumppanuuksien komissaari Jutta Urpilainen tapaa pääministeri Sanna Marinin torstaina Helsingissä.

Kaikki komissaarien tapaamiset.

 

VIIME VIIKOLLA KOMISSIOSSA

Komission uusi toimenpidepaketti koskien EU:n kalastus- ja vesiviljelyalan kestävyyttä

Komissio esitti tiistaina 21. helmikuuta toimenpidepaketin ("kalastus- ja merisopimus"), jolla parannetaan komission mukaan EU:n kalastus- ja vesiviljelyalan kestävyyttä ja selviytymiskykyä. Komission mukaan toimenpiteiden päätavoitteina on edistää puhtaampien energialähteiden käyttöä, vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja karsia meriekosysteemeihin kohdistuvia vaikutuksia. Ehdotettuja toimia toteutetaan asteittain, jotta alan on helpompi sopeutua niihin. Toimenpidepakettiin kuuluu neljä osiota: (1) tiedonanto energiasiirtymästä EU:n kalastus- ja vesiviljelyalalla, (2) toimintasuunnitelma meriekosysteemien suojelemiseksi sekä ennallistamiseksi kestävää ja selviytymiskykyistä kalastusta varten, (3) tiedonanto yhteisestä kalastuspolitiikasta sekä (4) raportti kalastus- ja vesiviljelyalan yhteisestä markkinajärjestelystä. Merkittävimmät toimenpiteet löytynevät toimintasuunnitelmasta koskien meriekosysteemien suojelemista ja ennallistamista (osio 2). Osiossa edistetään EU:n sitoutumista suojella 30 % meristä (Agence Europe). Tämän lisäksi komissio kehottaa muun muassa jäsenmaita ehdottamaan yhteisiä suosituksia ja toteuttamaan kansallisia toimenpiteitä pohjatroolikalastuksen asteittaiseksi lopettamiseksi kaikilla merialueilla viimeistään vuoteen 2030 mennessä ja olemaan sallimatta sitä uusissa MPA-sopimuksissa (Marine Protected Areas, suojeltu merialue).

Komission tiedonanto elpymis- ja palautumistukivälineestä

Komissio antoi tiistaina 21. helmikuuta tiedonannon kaksi vuotta sitten perustetusta elpymis- ja palautumistukivälineestä, joka on keskeinen tekijä 800 miljardin euron NextGenerationEU-elpymissuunnitelmassa. Tiedonannossa komissio arvioi (pdf) tähän mennessä saavutettuja konkreettisia tuloksia. Lisäksi komissio hahmottelee lisätoimia, joilla tuetaan EU-maiden elpymis- ja palautumissuunnitelmien toteuttamista. Komissio arvioi, että keskipitkällä aikavälillä vuonna 2024 NextGeneration EU-välineestä rahoitetut investoinnit voisivat kasvattaa EU:n BKT:tä noin 1,5 prosenttia. Tiedonannossa esitellään muun muassa kaksi työkalua, joilla lisätään komission mukaan elpymis- ja palautumistukivälineen ennakoitavuutta ja läpinäkyvyyttä. Kehikon, jota komissio käyttää arvioidessaan ovatko jäsenmaat saavuttanut välitavoitteet, ja menetelmän, jolla määritetään pidettävä määrä, jos jäsenmaa on saavuttanut vain osittain maksupyyntöön liittyvät välitavoitteet/tavoitteet.

Muuta komissiossa tapahtunutta

Torstaina 23. helmikuuta komissio ilmoitti, että se kieltää henkilöstöltään TikTok-sovelluksen käytön. Komission mukaan toimenpiteen tarkoituksena on suojella komissiota kyberturvallisuusuhilta. Henkilöstö määrättiin poistamaan TikTok-sovelluksen virallisista laitteistaan ja heidän on myös poistettava sovellus henkilökohtaisista laitteistaan, jos heillä on työsovelluksia asennettuna. Länsimaiden hallitukset ovat yhä huolestuneempia todisteista, joiden mukaan kiinalaiset teknologiayhtiöt (Politico) auttavat Kiinan kommunistista puoletta keräämään valtavia määriä tietoja sovelluksen avulla.

Komissio ehdotti torstaina 23. helmikuuta, että Ukrainasta EU:hun suuntautuvaan vientiin sovellettavien tuontitullien, kiintiöiden ja kaupan suojatoimenpiteiden keskeyttämistä jatketaan vielä vuodella. Komission mukaan näillä toimilla osoitetaan EU:n jatkuvaa ja vankkaa tukea Ukrainan taloudelle ja lievitetään osaltaan ukrainalaisten tuottajien ja viejien vaikeaa tilannetta.

 

3. Neuvostot

Osion kaikki linkit johtavat EU:n neuvostojen sivuille, ellei toisin mainita.

 

Alkavalla viikolla neuvostoissa:

Maanantai 27. helmikuuta

Televiestintä-, liikenne- ja energiaministerin epävirallinen kokous. Keskeisenä aiheina ovat energiamarkkinoiden toimitusvarmuus, kilpailukykyinen ja ilmastoneutraali liikennepolitiikka, sekä liikenneala vuoden 2030 jälkeen.

Tiistai 28. helmikuuta

Televiestintä-, liikenne- ja energiaministerin epävirallinen kokous. Keskeisinä aiheina ovat teollisuuden kilpailukykyä koskeva tuleva energiapolitiikka, ja Fit for 55 -ilmastopaketin täytäntöönpano (parhaiden käytäntöjen kartoittaminen).

Torstai 2. maaliskuuta

Kilpailukykyneuvosto (sisämarkkinat ja teollisuus). Keskeisinä aiheina ovat rahoituspalvelujen etätarjonta, lyhytaikaiset vuokramajoituspalvelut, ja pitkän aikavälin kilpailukyky ja tuottavuus sisämarkkinoilla.

Kaikki neuvostojen kokoukset.

 

VIIME VIIKOLLA NEUVOSTOSSA

Neuvosto pyysi virallisesti parlamentin hyväksyntää Istanbulin yleissopimukseen liittymiselle

EU:n neuvosto pyysi virallisesti tiistaina 21. helmikuuta Euroopan parlamenttia hyväksymään päätökset, jotka koskevat EU:n liittymistä naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista koskevaan yleissopimukseen (Istanbulin yleissopimus). Sitoutumalla yleissopimuksen täytäntöönpanoon EU vahvistaa sitoumuksensa torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa EU:ssa ja maailmanlaajuisesti. EU:n mukaan yleissopimukseen liittyminen edistää naisten ja miesten tasa-arvon saavuttamista kaikilla aloilla, ja sillä vahvistetaan myös nykyistä oikeudellista kehystä rikosprosessioikeuden alalla. Istanbulin yleissopimus kattaa sekä EU:n että jäsenmaiden toimivaltaan kuuluvia asioita. EU:n päätös sopimukseen liittymisestä kattaa ainoastaan ne asiat, jotka kuuluvat EU:n yksinomaiseen toimivaltaan.

EU:n puheenjohtajamaa Ruotsi on sitoutunut edistämään Istanbulin yleissopimuksen ratifiointia. Mediatietojen mukaan EU:n neuvoston pyyntö parlamentille on lupaava edistysaskel EU:n Istanbulin yleissopimuksen ratifioinnissa. On jo kulunut 6 vuotta siitä, kun unioni allekirjoitti naisiin kohistuvan väkivallan torjuntaa koskevan viitetekstin. Jotkut jäsenmaat suhtautuvat edelleen asiaan vastahakoisesti (Agence Europe), mutta tästä huolimatta Istanbulin yleissopimuksen ratifiointi näyttää nyt edistyvän ja esimerkiksi Saksan Eurooppa-asioista vastaava ministeri Anna Lührmann totesi, että parlamentin on vahvistettava tämä, mutta se on vain muodollisuus.

Muuta neuvostossa tapahtunutta

Jäsenmaiden suurlähettiläät pääsivät lopulta perjantaina sopuun Venäjään kohdistuvasta kymmenennestä pakotepaketista. Sopua ei syntynyt aikaisemmin viikolla, koska Puola vastusti (Politico) ehdotettuja synteettisen kumin tuontirajoituksia, koska Puolan mukaan tuontirajoitukset olivat riittämättömiä.

Neuvostojen lehdistötiedotteet.

4. Muissa uutisissa

Pohjois-Irlannin protokolla – ei vielä sopimusta

Komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič kertoi tiistaina 21. helmikuuta yleisten asioiden neuvoston jälkeen edistymisestä Pohjois-Irlannin protokollaa koskevissa keskusteluissa (Euronews), mutta hän ei vielä pystynyt ilmoittamaan sopimuksen synnystä. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tapaa tänään (maanantaina 27. helmikuuta) Ison-Britannian pääministeri Rishi Sunakin Lontoossa keskustellakseen asiasta.

Eurooppalaisten keskuspankkien pääjohtajat Inarissa

Eurooppalaisten keskuspankkien pääjohtajat kokoontuivat alkuviikosta Inariin (Politico) pääjohtaja Christine Lagarden johdolla keskustelemaan muun muassa siitä, miten digitaalista eurohanketta voitaisiin parhaiten esitellä kansalaisille (epävirallinen tapaaminen).

 

5. Kannanottopyynnöt ja julkiset kuulemiset

Osion kaikki linkit johtavat Euroopan komission sivuille, ellei toisin mainita.

 

Viime viikolla julkaistut kannanottopyynnöt:

Ei julkaistu kannanottopyyntöjä.

Viime viikolla alkaneet julkiset kuulemiset:

Tupakoinnin torjuntaa koskevan lainsäädäntökehyksen arviointi (kansanterveys, arviointi, 21. helmikuuta – 16. toukokuuta 2023)

Kaikki Euroopan komission kannanottopyynnöt ja julkiset kuulemiset.​

Aihealueet
Brysselin asiantuntijan katsaukset