Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunnan Brysselin-toimiston EU-viikkokirje 27.2. - 5.3.2023

Julkaistu 7.3.2023 7.45

Eduskunnan Brysselin-toimiston EU-viikkokirje 27.2. - 5.3.2023

Uutiskirjeen tiivistelmät perustuvat EU-asiakirjoihin ja muihin EU:ta seuraaviin medialähteisiin. Kirjeen eduskunnan sivustojen ulkopuolelle olevien linkkien yhteyteen on suluissa ilmaistu kohde, johon linkki aukeaa.

 

Viime viikolla

Parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunta (INTA) piti yhdessä sisämarkkinavaliokunnan (IMCO) kanssa julkisen kuulemisen kriittisten raaka-aineiden kestävien ja kilpailukykyisten toimitusketjujen rakentamisesta. Kriittiset raaka-aineet ovat keskeisessä roolissa monien teknologisten tuotteiden valmistamisessa, ja niiden kysyntä tulee kasvamaan EU:n tehdessä digitaalista ja vihreää siirtymää. Näkyvänä teemana julkisessa kuulemisessa oli kierrättämisen tärkeys ja sen tehostaminen, koska tällä hetkellä on myös puute kierrätettävistä materiaaleista.

Euroopan parlamentin puolustusvaliokunta keskusteli keskiviikkona asiantuntijoiden kanssa Venäjän ja Kiinan sotilasyhteistyöstä. Pääviestinä oli Kiinan ja Venäjän monella alueella tiivistyvä yhteistyö ja maiden suhteen dynamiikan muutos Kiinan kuroessa vähitellen umpeen osaamisvajettaan suhteessa Venäjään.

 

Viime viikon muut keskeiset tapahtumat

Euroopan parlamentissa kansainvälisen kaupan valiokunta keskusteli vihreän kehityksen teollisuussuunnitelman kauppaa koskevista elementeistä – kriittiset raaka-aineet ja kierrätys nousivat keskustelun keskiöön. Komissaari Urpilainen oli kuultavana koronapandemian opeista COVI-erityisvaliokunnassa. Valiokunnan työ on lähestymässä loppuaan samalla kun Genevessä on käynnissä neuvottelut uudesta kansainvälisestä sopimusviitekehyksestä pandemioihin valmistautumiseksi ja vastaamiseksi. Sisämarkkinakomissaari Thierry Breton oli kuultavana parlamentin sisämarkkinavaliokunnassa – mepit olivat erityisen kiinnostuneita suunnitelmista liudentaa valtiontukisääntöjä. Breton painotti, että sääntelyviitekehyksen muutokset tulevat olevaan väliaikaisia ja "hyvin täsmällisiä" korostaen reilun kilpailuympäristön tärkeyttä. Parlamentin tasa-arvovaliokunta (FEMM) keskusteli Brysselissä kansallisten parlamenttien kanssa energiaköyhyyden ja sukupuolen välisestä yhteydestä. Lisäksi parlamentti hyväksyi omat kantansa toimielinten välisiä neuvotteluja varten maantieteellisistä alkuperämerkinnöistä sekä fluoratuiden kasvihuonekaasujen päästövähennyksistä osana EU:n ilmastotoimia.

Komissio julkaisi tieliikenneturvallisuuspaketin, joka sisältää kolme direktiiviehdotusta: ajokortteja koskevien sääntöjen nykyaikaistaminen ja EU:n laajuisen digitaalisen ajokortin, uudet säännöt liikennesääntöjen rajatylittävän valvonnan tehostamiseksi, sekä ajokieltojen EU:n laajuinen voimassaolo.

EU:n neuvostoissa epävirallisen energiaministereiden kokouksen yhteydessä energiakomissaari Kadri Simson valotti maaliskuun puolivälissä komissiolta odotettavaa ehdotusta sähkömarkkinoiden uudistamisesta. Simson mainitsi ehdotuksessa tavoiteltavan sähkön tuotannon uusiutuvien energialähteiden osuuden nostamista 70 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Sisämarkkina- ja teollisuusministerien neuvostokokouksen yhteydessä suunnitelmat valtiontukisääntöjen liudentamisesta olivat näkyvässä roolissa – Ruotsin energiaministeri Ebba Busch korosti jäsenmaiden olevan yhtä mieltä siitä, että valtiontukisääntöjen lieventäminen tulisi olla väliaikaista ja kohdennettua. EU-jäsenmaiden pysyvät EU-edustajat vahvistivat Global Gateway -ohjelman tämän vuoden painopistealueet. Mediatietojen mukaan suunnitteluissa digi-, liikenne-, puhtaan energian ja terveysinfrastruktuuriin keskittyvissä hankkeissa erityinen painopiste on Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla, unohtamatta Afrikkaa, Aasiaa ja Keski-Amerikkaa, joissa projekteja on jo käynnissä.

Muissa uutisissa vuosittain järjestettävä European Parliamentary Week -konferenssi kokosi yhteen Brysseliin (Euroopan parlamentti) kansallisten parlamenttien edustajia EU-jäsen- ja ehdokasmaista sekä meppejä keskustelemaan ajankohtaisista EU:n talousasioista. Komissio ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus saavuttivat periaatteellisen poliittisen yhteisymmärryksen Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan täytäntöönpanosta, joka tunnetaan nyt nimellä Windsorin kehyssopimus. Lisäksi ajatuspaja Bruegel julkaisi Yhdysvaltain teollisuus- ja ilmasto-ohjelma IRA:ta koskevista EU:n toimista suositellen, ettei EU laatisi IRA:ta vastaavaa rakennetta ja varoitti höllentämästä valtiontukisäännöksiä. EU:n tilintarkastustuomioistuin julkaisi myös raportin EU:n rahoitusjärjestelyiden kokonaisuudesta. Lisäksi vielä EU:n neuvoston edustaja puheenjohtajamaa Ruotsi ja Euroopan parlamentti saavuttivat toimielinten välisen alustavan sovun vihreistä joukkokirjalainoista ja Frontexin uusi pääjohtaja Hans Leijtens aloitti työnsä. Serbia ja Kosovo sopivat pyrkivänsä normalisoimaan suhteensa samalla kun Serbia edelleen tunnustamatta Kosovon itsenäisyyttä ilmoitti hyväksyvänsä tiettyjä Kosovon virallisia dokumentteja kuten passit ja rekisterikilvet.

 

Alkavan viikon keskeiset tapahtumat

Euroopan parlamentissa on valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokouksia. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan (LIBE) delegaatio matkustaa Kreikkaan arvioimaan oikeusvaltioperiaatetta, korruption torjuntaa ja tiedotusvälineiden riippumattomuutta. Ulkoasianvaliokunta (AFET) äänestää mietinnöstä, jossa halutaan perustaa EU:n nopean toiminnan joukot. Mepit teollisuusvaliokunnasta (ITRE) tarkastelevat energiamarkkinoiden tilannetta ja keskustelevat asiasta energiakomissaari Kadri Simsonin kanssa. Ympäristövaliokunta (ENVI) keskustelee hyönteismyrkkyjä sisältävillä kasvinsuojeluaineilla käsiteltyjen siementen markkinoille saattamista ja käyttöä koskevista kielloista. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan (FEMM) delegaatio matkustaa New Yorkiin ja osallistuu YK:n naisten asemaa käsittelevään toimikuntaan. Poliittiset ryhmät valmistautuvat 13.–16. maaliskuuta pidettävään täysistuntoon.

Komissiossa odotetaan puolustus- ja turvallisuuspakettia sisältäen EU:n merellisen turvallisuusstrategian ja avaruusstrategian. Lisäksi komissio tarkastelee tilapäistä suojelua koskevan direktiivin täytäntöönpanoa.

EU:n neuvostoissa on koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvoston kokous (tiistaina ja keskiviikkona), puolustusministerien epävirallinen kokous (tiistaina ja keskiviikkona), kehitysministerien epävirallinen kokous (keskiviikkona ja torstaina), oikeus- ja sisäasioiden neuvosto (torstaina ja perjantaina), ja kauppaministerien epävirallinen kokous (torstaina ja perjantaina).

 

1. Parlamentissa

Osion kaikki linkit johtavat Euroopan parlamentin sivuille, ellei toisin mainita.

 

Tällä viikolla Euroopan parlamentissa on valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokouksia. Keskeisiä aiheita:

Oikeusvaltioperiaate/Kreikka. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan (LIBE) delegaatio matkustaa Kreikkaan arvioimaan oikeusvaltioperiaatetta, korruption torjuntaa ja tiedotusvälineiden riippumattomuutta (maanantaista keskiviikkoon).

Turvallisuus ja puolustus/nopean toiminnan joukot. Ulkoasianvaliokunta (AFET) äänestää mietinnöstä, jossa halutaan perustaa EU:n nopean toiminnan joukot, jossa olisi enintään 5000 sotilasta vastaamaan kriiseihin (torstaina).

Energianäkymät. Mepit teollisuusvaliokunnasta (ITRE) tarkastelevat energiamarkkinoiden tilannetta ja keskustelevat asiasta energiakomissaari Kadri Simsonin kanssa (torstai).

Pöllyttäjiä. Ympäristövaliokunta (ENVI) keskustelee hyönteismyrkkyjä sisältävillä kasvinsuojeluaineilla käsiteltyjen siementen markkinoille saattamista ja käyttöä koskevista kielloista (maanantai).

Naisten oikeudet. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan (FEMM) delegaatio matkustaa New Yorkiin ja osallistuu YK:n naisten asemaa käsittelevään toimikuntaan, jossa keskitytään innovointiin ja teknologiseen muutokseen sekä digitaaliajan koulutukseen (maanantaista torstaihin).

Täysitunnon valmistelut. Poliittiset ryhmät valmistautuvat 13.–16. maaliskuuta pidettävään täysistuntoon.

Tarkempi ohjelma: Euroopan parlamentin viikkokatsaus

Päivittyvä lista Euroopan parlamentin valiokunnissa käsittelyssä olevista töistä (pdf)

 

VIIME VIIKOLLA EUROOPAN PARLAMENTISSA

Julkinen kuuleminen kriittisten raaka-aineiden kestävien ja kilpailukykyisten toimitusketjujen rakentamisesta

Torstaina 2. maaliskuuta parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunta (INTA) piti yhdessä sisämarkkinavaliokunnan (IMCO) kanssa julkisen kuulemisen kriittisten raaka-aineiden kestävien ja kilpailukykyisten toimitusketjujen rakentamisesta. Kriittiset raaka-aineet ovat keskeisessä roolissa monien teknologisten tuotteiden valmistamisessa, ja niiden kysyntä tulee kasvamaan EU:n tehdessä digitaalista ja vihreää siirtymää. Julkinen kuuleminen on ajankohtainen, koska komissio on esittämässä 14. maaliskuuta säädöstä kriittisistä raaka-aineista. Parlamentti on hyväksynyt marraskuussa 2021 mietinnön, jossa se tukee EU-tason toimia. Näkyvänä teemana julkisessa kuulemisessa oli kierrättämisen tärkeys ja sen tehostaminen, koska tällä hetkellä on myös puute kierrätettävistä materiaaleista.

Julkisen kuulemisen avasi sisämarkkinavaliokunnan puheenjohtaja Anna Cavazzini (Vihreät, DE). Cavazzini nosti esille kiertotalouden sekä kierrättämisen tärkeyden ja, että keskeisessä roolissa ei ole ainoastaan kaupankäynti. Seuraavaksi kuultiin neljää asiantuntijaa, ja ensimmäisenä vuorossa oli Confindastrian ympäristöstä ja kestävyydestä vastaava varapuheenjohtaja Katia Da Rosin. Da Ros korosti kriittisten raaka-aineiden taloudellisen relevanssin, toimitusketjujen vaikeudet ja kuinka vahvasti kriittiset raaka-aineet liittyvät ilmastoneutraaliuuteen. Hän totesi, että päätökset, jotka teemme nyt vaikuttavat suuresti teollisuuden tulevaisuuteen. Asiassa ei ole kysymys ainoastaan kestävyydestä vaan myös kilpailukyvystä. Da Rosa korosti, että EU tarvitsee vahvan kriittisten raaka-aineiden strategian.

Eurometauxin yhteiskuntasuhteista ja viestinnästä vastaava johtaja Chris Heron toi esille metalliteollisuuden näkökulman asiaan. Heron totesi, että EU:n vihreän siirtymän johdosta metallien kysyntä tulee kasvamaan räjähdysmäisesti vuoteen 2050 asti. Hän esitteli viisi kohtaa vihreän siirtymän johdosta syntyvän aukon täyttämiseksi: 1) on keskityttävä kaivostoiminnan potentiaalin hyödyntämiseen, 2) on ylläpidettävä ja lisättävä kotimaista raffinointia, 3) on varmistettava kestävä tuonti luotettavilta kumppaneilta, 4) on hyödynnettävä kierrätystä vielä laajemmin, ja 5) on ajettava teknologista käyttäytymisen muutosta. Myös Heron korosti EU:n tarvitsevan vahvan kriittisten raaka-aineiden strategian, ja muistuttaa EU:n olevan riippuvainen kriittisten raaka-aineiden tuonnista vielä seuraavan vuosikymmenen ajan, joten on edistettävä yhteistyötä luotettavien kumppanien kanssa. Hallinnosta ja EU-asioista vastaava Umicoren johtaja Jan Tytgat totesi, että EU:n politiikan tulee pohjautua periaatteeseen raaka-aineiden tehokkaasta käytöstä. Lisäksi on kehitettävä osaamista ja tuettava innovaatioita ajatustavalla "tehdään enemmän vähemmällä ". Myös Tytgat korosti, että on edistettävä sopimuksia luotettavien kumppaneiden kanssa ja on pidettävä kiinni ESG-standardeista. Hän myös korosti kierotalouden tärkeyttä, ja että on ehkäistävä raaka-aineiden "vuotoa" pois EU:sta.

LKAB:in kriittisten mineraalien kehitysprojektin päällikkö Ulrika Håkansson kertoi kaivosteollisuudesta. Håkanssonin kertoi, että fossiilivapaa tulevaisuus vaatii kuusi kertaa enemmän mineraaleja ja, että EU käyttää globaalisti 30 % metalleista, mutta tuottaa vain 3 %. Lisäksi 75 % myydyistä autoista EU:ssa on fossiilisia, ja koska EU:lla on nyt määräaika fossiilisten autojen myynnin lopettamiseksi, tulee kriittisten mineraalien kysyntä kasvamaan paljon. Håkanssonin mukaan kaivosteollisuuden näkökulmasta toivotaan, että tuleva kriittisten raaka-aineiden säädökseen sisältyy tuettuja toimia, joilla voidaan tutkia kaivostoiminnan mahdollisuutta, ja tämän lisäksi toivotaan parempia sekä tehokkaimpia lupamenettelyitä. Håkansson nosti myös esille kaivosteollisuuden yhteiskunnallisen aspektin ja toivoo poliittista ohjausta, sillä kaivoksia ei voi maantieteellisesti siirtää, joten miten toimia, kun intressit menevät ristiin paikallisen yhteisön kanssa.

Useat mepit nostivat esille, että pitää monipuolistaa EU:n suhteita kolmansien maiden kanssa ja näin ollen varmistaa kriittisten raaka-aineiden toimitusketjut ainakin lähitulevaisuudessa. Sara Matthieu (Vihreät, BE) nosti esille, että yksi ratkaisu on myös vähentää kokonaiskysyntää, ja esimerkiksi, jos julkista liikennettä hyödynnettäisiin laajemmin kokonaiskysyntää voisi vähentää jopa 5–8 kertaa. Heidi Hautala (Vihreät, FI) nosti esille alkuperäiskansojen oikeudet kaivosteollisuuden yhteydessä. Lisäksi useampi meppi mietti, onko EU edennyt liian nopeasti vihreässä siirtymässä. Asiantuntijat vastasivat, että EU ei ole edennyt liian nopeasti, mutta on otettava toimia, jotta EU etenee vihreän siirtymän mukaisesti. Lisäksi on keskityttävä kierrätykseen, jotta siitä tulee tehokkaampaa.

Seuraavaksi kuultiin vielä kahta asiantuntijaa. Powershiftin kriittisten raaka-aineiden asiantuntija Michael Reckordt totesi, että kriittiset raaka-aineet ovat korkean riskin sektoreita ihmisoikeuksien ja ympäristön osalta, joten on erittäin tärkeää ylläpitää korkeita standardeja. Hän mainitsi, että kaivostoimintaa ei pitäisi tehdä ilman paikallisen yhteisön suostumusta, ja on perustettava "no-go-zones", joissa ei voi missään tilanteessa harjoittaa kaivostoimintaa. T Commodityn perustaja Gianclaudio Torlizzi nosti esille Kiinan merkittävän roolin kriittisissä raaka-aineissa, etenkin kun kriittisiä raaka-aineita prosessoidaan. Lopuksi komissio vielä kommentoi aihetta ja kertoi kriittisten raaka-aineiden säädöksen sisältävän muun muassa pilarin kestävyydestä, sisämarkkinoista, yhteistyöstä ja sisäisestä tuotannosta.

Keskustelua Venäjän ja Kiinan sotilasyhteistyöstä

Puolustusvaliokunta (SEDE) kuuli keskiviikkona 1. maaliskuuta asiantuntijoita Kiinan ja Venäjän sotilasyhteistyöstä. Kuultavina olivat Lontoossa toimivan IISS-tutkimuslaitoksen Meia Nouwens, Brysselissä toimivan VUB-yliopiston Eva Pejšová, Carnegie Endowment for International Peace -ajatushautomon Alexander Gabuev. Pääviestinä oli Kiinan ja Venäjän monella alueella tiivistyvä yhteistyö ja maiden suhteen dynamiikan muutos Kiinan kuroessa vähitellen umpeen osaamisvajettaan suhteessa Venäjään. Nouwens viittasi Venäjän Ukraina-sodan syttymisen alla 4. helmikuuta 2022 annettuun Kiinan ja Venäjän yhteisjulistukseen (Kreml), jossa todettiin maiden välisen "rajattoman yhteistyön" ohella tehtävän yhteistyötä muassa asekaupassa, tutkimus- ja kehitysyhteistyössä, sotaharjoitusten puitteissa ja disinformaation piirissä. Nouwens kertoi Kiinan ja Venäjän sotaharjoitusten tiivistyneen kiihtyneellä niiden alettua vuonna 2003; yli puolet maiden välisistä harjoituksista on toteutettu viimeisen seitsemän vuoden aikana. Lisäksi maiden sotaharjoituksissa on Nouwensin mukaan nähtävissä Kiinan ottavan johtavampaa roolia muun muassa välineistön ja päätöksenteon suhteen. Pejšová nosti esiin kasvavasta yhteistyön alueesta satelliittijärjestelmät. Maat pyrkivät yhdistämään BEIDU ja GLONASS -järjestelmänsä GPS- järjestelmän kilpailijaksi. Vaikka yhteistyö on nimetty tapahtuvan talouden puitteissa, Pejšová korosti asian laajempia strategisia ulottuvuuksia elektronisen sodankäynnin keskeisen roolin vuoksi. Pejšová nosti myös esiin Kiinan ja Venäjän yhteistyön alueeksi maantieteellisesti arktisen alueen, jonka puitteissa maat pyrkivät vetämään mattoa alta arktiselta neuvostolta pyrkien viestimään, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet ovat tekemässä neuvostosta "Nato-klikin". EU:lta tarvittavista toimista Pejšová korosti lainsäädännöllisen voiman käyttöä strategisesti tärkeillä, mutta vielä alisäädellyillä alueilla, kuten ulkoavaruus ja syvä meri, teknologisen kyvykkyyden varmistamista, kauppasopimusten strategista käyttöä sekä yhteistyösuhteiden rakentamisen globaalin etelän kanssa jotta "Venäjä–Kiina haasteista ei tule puolta maailmaa koskeva haaste". Gabujev totesin Venäjän olevan nyt yhä valmiimpi toimittamaan kehittyneimpiä asejärjestelmiään Kiinalle, tietäen täysin, että Kiina siirtää teknologiaa itselleen. Gabujev esitti arvioinaan, että Kiina voi hyötyä Venäjän aseteknologian kyvykkyyksistä vielä kymmenisen vuotta, sen jälkeen Kiina on saavuttanut Venäjän teknologisen etumatkan. Myös Gabujev korosti arktista aluetta yhtenä Kiinan ja Venäjän yhteistyöalueena, arvioiden että lähivuosina tullaan näkemään maiden ensin väliaikaisia ja sitten pysyvämpiä yhteisiä tukikohtia alueella.

Kiinan ja Venäjän sotilasyhteistyöstä on käyty hiljattain muutenkin keskustelua. Venäjän Ukraina-hyökkäyksen vuosipäivän 24. helmikuuta viikolla ensin Der Spiegel ja sen jälkeen Washington Post (Economist) raportoivat tietoinaan Kiinan harkitsevan antavan Venäjälle aseapua, edellinen puhuen droonien ja jälkimmäinen raskaiden ammusten mahdollisista toimituksista, aiemmin 18. helmikuuta kiinan ulkoministerin Wang Yin vakuutettua EU:n ulkosuhde-edustajalle Josep Borrellille, että Kiina ei toimita aseita Venäjälle. Lontoossa toimivan SOAS-yliopiston Kiina-tutkimuskeskuksen johtaja Steve Tsang arvioi (Guardian) Kiinan lähestymistavaksi sodan suhteen yhtäältä neutraliteetin ja toisaalta Putinin tuen, mutta ilman, että Kiina joutuu maksamaan tuestaan hintaa. Kiinan ja Venäjän pitivät vuoden ensimmäisen yhteisen sotaharjoituksensa helmikuussa (Atlantic Council), yhdessä Etelä-Afrikan kanssa.

Vihreän kehityksen teollisuussuunnitelman kauppaa koskevat elementit

Kansainvälisen kaupan valiokunta keskusteli keskiviikkona 1. maaliskuuta myös vihreän kehityksen teollisuussuunnitelman kauppaa koskevista elementeistä (Twitter). Vihreän kehityksen teollisuussuunnitelman kauppapilarin keskiössä on vakaus, kauppasuhteet ja oikeudenmukaisuus, komission jäsen toteaa. Keskustelussa mepit nostivat esille kriittisten raaka-aineiden toimintaketjujen tärkeyden, ja että on toimittava ripeästi asian suhteen. Lisäksi mepit painottivat, että EU:n on edistettävä kauppasopimuksia luotettavien kriittisten raaka-aineiden toimittajamaiden kanssa. Komission edustajan mukaan komissio tekee kaikkensa, jotta tämänhetkiset prosessissa olevat kauppasopimukset ratifioidaan mahdollisimman nopeasti. Lopussa valiokunnassa käytiin vielä (kiivas) keskustelu Mercosur-kauppasopimuksen ratifioinnista – sopimusta ei olla ratifioitu, koska se ei ole tarpeeksi kestävä. Osa mepeistä haluaisi lisästä painetta komission suuntaan, että asia etenisi.

Komissaari Urpilainen kuultavana koronapandemian opeista

Kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen oli koronakriisin EU-toimintaa kartoittavan väliaikaisen valiokunnan (COVI) kuultavana (Agence Europe) maanantaina 27. helmikuuta. Valiokunnan työ on lähestymässä loppuaan samalla kun Genevessä on käynnissä neuvottelut uudesta kansainvälisestä sopimusviitekehyksestä pandemioihin valmistautumiseksi ja vastaamiseksi. Puuttumatta itse neuvotteluiden sisältöön Urpilainen korosti puheenvuorossaan yleisesti maailman terveysarkkitehtuurin ja erityisesti maailman terveysjärjestö WHO:n vahvistamisen tärkeyttä. Keskeiseksi pandemian opiksi komissaari nosti rokotetuotannon ja -jakelujärjestelmien moninaisuuden tarpeen. Urpilainen myös raportoi EU:n ja jäsenmaiden tähän mennessä tukeneensa afrikkalaista mRNA-rokotetuotantoa yhteensä 1,1 miljardilla eurolla, jotta tuonnista erityisen riippuvat maat voisivat olla omavaraisempia.

Muissa parlamentin uutisissa: Breton valtiontukisääntöjen muokkaamisesta, EU-maiden parlamenttien välinen keskustelu energiaköyhyyden ja sukupuolen yhteydestä, parlamentin neuvottelukannat maantieteellisiin merkintöihin ja fluoratuiden kasvihuonekaasujen päästövähennyksistä

Sisämarkkinakomissaari Thierry Breton oli kuultavana parlamentin sisämarkkinavaliokunnassa (Agence Europe) (IMCO) keskiviikkona 1. maaliskuuta. Mepit olivat erityisen kiinnostuneita suunnitelmista liudentaa valtiontukisääntöjä. Breton painotti, että sääntelyviitekehyksen muutokset tulevat olevaan väliaikaisia ja "hyvin täsmällisiä" korostaen reilun kilpailuympäristön tärkeyttä. Breton myös puhui vihreän kehityksen teollisuusohjelmaan (Green Deal Industrial Plan) kytkeytyvästä nettonollasäädöksestä (Net-Zero Industry Act) mainiten komission suunnittelevan säädöksen julkaisua 14. maaliskuuta. Esityksen keskiössä tulee Bretonin mukaan olemaan lupamenettelyiden yksinkertaistaminen soveltuvilla aloilla ja puhtaan energian tuotannon edistäminen.

Euroopan parlamentin tasa-arviovaliokunta (FEMM) keskusteli Brysselissä kansallisten parlamenttien kanssa energiaköyhyyden ja sukupuolen välisestä yhteydestä.

Lisäksi parlamentti hyväksyi omat kantansa toimielinten välisiä neuvotteluja varten maantieteellisistä alkuperämerkinnöistä sekä fluoratuiden kasvihuonekaasujen päästövähennyksistä osana EU:n ilmastotoimia.

 

2. Komissiossa

Osion kaikki linkit johtavat Euroopan komission sivuille, ellei toisin mainita.

 

Kollegion kokous on keskiviikkona 8. maaliskuuta. Todennäköisinä aiheina:

Turvallisuus- ja puolustuspaketti: EU:n merellinen turvallisuusstrategia, ja yhteinen tiedonanto turvallisuutta ja puolustusta tukevasta EU:n avaruusstrategiasta.

Solidaarisuus Ukrainan kanssa: vuosi tilapäistä suojelua koskevan direktiivin täytäntöönpanosta.

Komission tulevien kokousten alustavat aiheet.

Nostoja komissaarien alkavan viikon tapaamisista:

Komission varapuheenjohtaja Vera Jourová on maanantaina New Yorkissa ja tapaa muun muassa YK:n pääsihteeri António Guterresin.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on tiistaista alkaen Pohjois-Amerikassa ja tapaa muun muassa Kanadan pääministeri Justin Trudeaun, ja Yhdysvaltojen presidentti Joe Bidenin.

Johtava varapuheenjohtaja Frans Timmermans ja energiakomissaari Kadri Simson matkustavat tiistaina Saudi-Arabiaan tapaamaan Saudi-Arabian hallituksen jäseniä keskustellakseen COP28-kokouksen valmisteluista.

Kaikki komissaarien tapaamiset.

 

VIIME VIIKOLLA KOMISSIOSSA

Komissio ehdottaa päivitettyjä vaatimuksia ajokorteille ja tieliikennesääntöjen parempaa rajatylittävää valvontaa EU:ssa

Komissio julkaisi keskiviikkona 1. maaliskuuta tieliikenneturvallisuuspaketin, joka sisältää kolme direktiiviehdotusta: ajokortteja koskevien sääntöjen nykyaikaistaminen (pdf) ja EU:n laajuisen digitaalisen ajokortin, uudet säännöt liikennesääntöjen rajatylittävän valvonnan tehostamiseksi (pdf), sekä ajokieltojen EU:n laajuinen voimassaolo (pdf). Komission mukaan uudet säännöt parantavat kaikkien tienkäyttäjien turvallisuutta ja auttavat EU:ta saavuttamaan tavoitteensa lopettaa liikennekuolemat EU:ssa vuoteen 2050 mennessä (niin sanottu nollavisio).

Ajokortteja koskevalla ehdotuksella (pdf) muutetaan voimassa olevaa EU:n lainsäädäntöä. Komission mukaan uusien sääntöjen keskeisenä tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta. Aloitteleville kuljettajille asetetaan kokeen suorittamisen jälkeinen vähintään kahden vuoden koeaika ja nollatoleranssi rattijuopumukseen. Vaikka nuorten kuljettajien osuus kaikista kuljettajista on vain 8 prosenttia, kahdessa viidestä kuolemaan johtaneesta kolarista on osallisena alle 30-vuotias kuljettaja. Lisäksi ajokokemuksen kartuttamiseksi nuoret voivat suorittaa ajokokeen ja aloittaa autoilla ja kuorma-autoilla ajamisen 17-vuotiaina, ja voivat aloittaa yksin ajamisen täyttäessään 18 vuotta. Näin ollen he voivat työskennellä ammattikuljettajana heti, kun sopiva työ sen mahdollistaa – komission mukaan tämä helpottaa nykyistä kuljettajapulaa. Komissio ehdottaa myös maailman ensimmäistä digitaalista ajokorttia, jotta ajokorttien tunnustaminen olisi yksinkertaisempaa EU-maiden välillä. Komission mukaan ajokortin korvaaminen, uusiminen tai vaihtaminen helpottuu, koska koko menettelyn voi tehdä sähköisesti.

Nykyiset rajatylittävää valvontaa koskevat EU:n säännöt ovat komission mukaan auttaneet varmistamaan, että asuinmaansa ulkopuolella liikennerikkomuksiin syyllistyvät henkilöt tunnistetaan. Kuitenkin iso osa (vuonna 2019 noin 40 prosenttia) ulkomailla tehdyistä rikkomuksista jäi rankaisematta. Komission uudella ehdotuksella (pdf) pyritään korjaamaan tämä puute antamalla lainvalvontaviranomaisille pääsy kansallisiin ajokorttirekistereihin. Komissio ehdottaa myös, että olemassa olevien kansallisten yhteyspisteiden roolia vahvistetaan, jotta helpotetaan niiden yhteistyötä rikosten tutkintaan osallistuvien lainvalvontaviranomaisten kanssa. Nykyinen laki rajatylittävästä valvonnasta kattaa joitakin yleisimpiä ja räikeimpiä rikkomuksia, kuten ylinopeuden ja rattijuopumuksen. Komissio ehdottaa nyt, että soveltamisalaa laajennetaan kattamaan myös muun muassa seuraavat liikennerikkomukset: vaarallinen ohitus, vaarallinen pysäköinti, yhden tai useamman yhtenäisen valkoisen viivan ylittäminen, kiellettyyn ajosuuntaan ajaminen, ja ylikuormitetulla ajoneuvolla ajaminen.

Komissio ehdottaa myös ajokieltojen EU:n laajuista voimassaoloa (pdf), jotta varmistetaan, että liikennerikkomukset johtavat seuraamuksiin. Näin ollen komissio ehdottaa, että otetaan käyttöön uusi järjestelmä, joka mahdollistaa koko EU:n laajuisen ajokiellon asettamisen tapauksissa, joissa EU-maa määrää kuljettajan ajokieltoon alueellaan tapahtuvan rikkomuksen vuoksi. Seuraavaksi parlamentti ja neuvosto käsittelevät ehdotukset tavallista lainsäätämismenettelyä noudattaen.

 

3. Neuvostot

Osion kaikki linkit johtavat EU:n neuvostojen sivuille, ellei toisin mainita.

 

Alkavalla viikolla neuvostoissa:

Tiistai 7. maaliskuuta

Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto (koulutus). Keskeisinä aiheina ovat vihreään siirtymään tarvittavat taidot sekä osaaminen, ja opettajat eurooppalaisen koulutusalueen kulmakivenä.

Puolustusministerien epävirallinen kokous (7.–8. maaliskuuta). Keskeisenä aiheena on EU:n sotilaallinen tuki Ukrainalle.

Keskiviikko 8. maaliskuuta

Kehitysministerien epävirallinen kokous (8.–9. maaliskuuta). Keskeisinä aiheina ovat globaali terveys, kansainvälisten kehityspankkien rooli, ja tuki Ukrainan jälleenrakentamiseen.

Torstai 9. maaliskuuta

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto (9.–10. maaliskuuta 2023). Keskeisinä aiheina sisäasioissa ovat turvapaikka- ja muuttoliikeasiat, Schengen-alue ja sisäinen turvallisuus. Oikeusasioissa keskeisinä aiheina ovat perusoikeudet, Venäjän hyökkäys Ukrainaan, oikeussuojan saatavuus, ja rikollisuuden torjunta.

Kauppaministerien epävirallinen kokous (9.–10. maaliskuuta 2023). Keskeisinä aiheina ovat EU:n kauppasuhteet ja kilpailukyvyn lisääminen, EU-USA kauppasuhteet, ja Ukrainalle annettava kauppatuki.

Kaikki neuvostojen kokoukset.

 

VIIME VIIKOLLA NEUVOSTOSSA

Energiaministerit keskustelivat tulevasta sähkömarkkinoiden uudistuksesta

Alkuviikon epävirallisen energiaministereiden kokouksen yhteydessä energiakomissaari Kadri Simson valotti (Agene Europe) maaliskuun puolivälissä komissiolta odotettavaa ehdotusta sähkömarkkinoiden uudistamisesta. Simson mainitsi ehdotuksessa tavoiteltavan sähkön tuotannon uusiutuvien energialähteiden osuuden nostamista 70 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Tarkemmista kaavailluista politiikkatoimista Simson nosti esiin pitkän sopimukselliset välineet käyttäjien suojaamiselta lyhyen aikavälin hintavaihteluilta, signaalit uusiutuvan energian investointien rohkaisemiseksi sekä kuluttajien ja pk-yritysten mahdollisuudet hyötyä vähäriskisin sopimuksin uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön alhaisista hinnoista. Itse ehdotus tulee olemaan EU-toimielinten normaalin yhteispäätösmenettelyn piirissä. Ruotsalaisministeri Ebba Busch vannotti tekevänsä kaikkensa, että lakialoite saataisiin hyväksyttyä ensi vuoden talveen mennessä. Buschin mukaan sähkömarkkinoiden uudistuksessa tärkeää on tasapainon löytäminen hyväksyttävien kuluttajahintojen, sähkön toimitusvarmuuden sekä uusiutuvan energian investointien kannustamisen välillä.

Kilpailukykyneuvoston kokouksen yhteydessä osalla jäsenmaista huolia valtiontukisääntöjen liudentamisesta

Sisämarkkina- ja teollisuusministerien torstain 2. maaliskuuta neuvostokokouksen yhteydessä suunnitelmat valtiontukisääntöjen liudentamisesta olivat näkyvässä roolissa (Agence Europe). Ruotsin energiaministeri Ebba Busch korosti jäsenmaiden olevan yhtä mieltä siitä, että valtiontukisääntöjen lieventäminen tulisi olla väliaikaista ja kohdennettua. Samalla kokouksen yhteydessä useampi ministeri, mukaan lukien Saksan Sven Giegold varoitti tukisääntöjen liudentamisesta. Lisäksi kymmenen jäsenmaan ministerit, mukaan lukien Suomen, olivat viikolla lähettäneet samoin valtiontukisääntöjen liudentamisen vaaroista varoittavan kirjeen komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Charles Michelille.

Jäsenmaiden pysyvät edustajat vahvistavat Global Gateway -ohjelman vuoden 2023 painotukset

EU-jäsenmaiden pysyvät EU-edustajat vahvistivat Global Gateway -ohjelman tämän vuoden painopistealueet. Mediatietojen mukaan (Agence Europe) suunnitteluissa digi-, liikenne-, puhtaan energian ja terveysinfrastruktuuriin keskittyvissä hankkeissa erityinen painopiste on Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla, unohtamatta Afrikkaa, Aasiaa ja Keski-Amerikkaa, joissa projekteja on jo käynnissä. Liittyvän uutisena viikolla Euroopan investointipankki ja komissio ilmoittivat tavoitteesta lisätä yksityisen sektorin infrastruktuuri-investointeja Afrikassa, Karibialla sekä Tyynenmeren maissa.

Neuvostojen lehdistötiedotteet.

 

4. Muissa uutisissa

European Parliamentary Week -konferenssi 2023 Brysselissä

Vuosittain järjestettävä European Parliamentary Week -konferenssi 27.–28. helmikuuta kokosi yhteen Brysseliin (Euroopan parlamentti) kansallisten parlamenttien edustajia EU-jäsen- ja ehdokasmaista sekä meppejä keskustelemaan ajankohtaisista EU:n talousasioista. Kahdelle päivälle jaettu tapahtuma koostui neljästä osasta: yleinen avausosio keskittyen ajankohtaisiin EU-taloudenpitoa koskeviin haasteisiin, rinnakkaiset valiokuntatapaamiset talous- ja sosiaaliasioista (koollekutsujina osakokonaisuuksina Europan parlamentin talousvaliokunta ECON, budjettivaliokunta BUDG ja työllisyysvaliokunta EMPL), keskustelu EU:n talous-ohjauskehyksen uudistamisesta sekä etätyö osana EU:n taloushaasteita. Myös Ukrainan tukeminen ja näkökulmat jälleenrakennukseen nousivat näkyviksi teemoiksi. Tilaisuuden avasivat Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola sekä Ruotsin Riksdagin puhemies Andreas Norlén. Molempien puheenvuoroissa pääteemana olivat Ukrainan sodan talousvaikutukset sekä vakuutukset EU:n vankasta tuesta Ukrainalle. Pääpuheenvuorossaan komission talousasioiden johtava varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis painotti niin ikään EU:n sitoutumista Ukrainan tukemiseen, totesi EU:n taloudessa nyt olevan hieman valoisampia merkkejä (taantuma vaikutetaan vältettävän) sekä nosti esiin keskeisistä politiikka-aloitteista komission hahmotelman taloussääntöjen uudistamisesta (painottaen tarvetta velkakestävyyteen ja kestävään kasvuun) sekä tuoreen vihreän kehityksen teollisen ohjelman.  Eduskunnasta konferenssiin osallistuvat valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd., valtuuskunnan puheenjohtaja), valtiovarainvaliokunnan jäsen Ville Vähämäki (ps.) ja suuren valiokunnan jäsen Anne-Mari Virolainen (kok.)

Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan uudet vaiheet: yhteisymmärrys Windsorin kehyssopimuksesta

Komissio ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus saavuttivat maanantaina 27. helmikuuta periaatteellisen poliittisen yhteisymmärryksen (Euroopan komissio) Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan täytäntöönpanosta, joka tunnetaan nyt nimellä Windsorin kehyssopimus, kokouspaikan mukaan. Komission mukaan kyse on kattavasta yhteisten ratkaisujen kokonaisuudesta, jonka tarkoituksena on ratkaista lopullisesti kansalaisten ja yritysten kohtaamat käytännön haasteet Pohjois-Irlannissa. Ratkaisut koskevat muun muassa uusia tulli-, maatalouselintarvike-, lääke-, arvonlisävero- ja valmisteverojärjestelyjä sekä erityisvälineitä, joilla pyritään varmistamaan, että Pohjois-Irlannin asukkaat saavat paremmin äänensä kuuluviin alueen tärkeissä kysymyksissä. Komission mukaan uusia järjestelyjä tuetaan tiukoilla suojatoimilla, jotta voidaan turvata EU:n sisämarkkinoiden eheys ottaen huomioon, että Pohjois-Irlannilla on ainutlaatuinen pääsy niille. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin mukaan sopimus saatiin aikaan aidon poliittisen tahdon ja sitkeän työn tuloksena.

Ajatuspaja Bruegelin arvio Yhdysvaltain teollisuus- ja ilmasto-ohjelma IRA:ta koskevista EU:n toimista

Lisäksi viikolla ajatuspaja Bruegel julkaisi Yhdysvaltain teollisuus- ja ilmasto-ohjelma IRA:ta koskevista EU:n toimista (pdf) (Bruegel) suositellen, ettei EU laatisi IRA:ta vastaavaa rakennetta ja varoitti höllentämästä valtiontukisäännöksiä. Sen sijaan Bruegel suosittaa, että EU laatisi yhteisiä sääntöjä julkisten hankintojen suuntaamisesta vihreän teknologian tukemiseksi ja keskittyisi sähkön hintojen laskemiseen uusiutuvien energialähteiden edistämisen kautta. 

EU:n tilintarkastustuomioistuimen raportti EU:n rahoitusjärjestelyiden "tilkkutäkkimäisestä" kokonaisuudesta

EU:n tilintarkastustuomioistuin julkaisi raportin EU:n rahoitusjärjestelyiden kokonaisuudesta (ECA), "talousarviogalaksista". Tilintarkastustuomioistuin luonnehtii vuosikymmenten mittaan pala palalta rakennettua kokonaisuutta "tilkkutäkiksi", joka on "aivan liian mutkikas ja vailla täysimääräistä julkista tilivelvollisuutta". Raportti kuvaa miten EU:n rahoitusjärjestelyjen keskeisen osan EU:n talousarvion rinnalle kuuluu kasvava määrä välineitä, jotka ovat joko kokonaan tai osaksi talousarvion ulkopuolella. Tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että rakenteesta pyrittäisiin muodostamaan yhtenäinen kokonaisuus.

Lyhyesti: toimielinten sopu vihreistä joukkovelkakirjalainoista, uusi Frontexin pääjohtaja Leijtens aloitti, Serbia ja Kosovo sopivat pyrkivänsä normalisoimaan suhteensa

Muissa uutisissa viikolla EU:n neuvoston edustaja puheenjohtajamaa Ruotsi ja Euroopan parlamentti saavuttivat toimielinten välisen alustavan sovun vihreistä joukkokirjalainoista (EU:n neuvosto) ja Frontexin uusi pääjohtaja Hans Leijtens aloitti työnsä (Politico). Serbia ja Kosovo sopivat pyrkivänsä normalisoimaan suhteensa (Politico) samalla kun Serbia edelleen tunnustamatta Kosovon itsenäisyyttä ilmoitti hyväksyvänsä tiettyjä Kosovon virallisia dokumentteja kuten passit ja rekisterikilvet.

 

5. Kannanottopyynnöt ja julkiset kuulemiset

Osion kaikki linkit johtavat Euroopan komission sivuille, ellei toisin mainita.

 

Viime viikolla julkaistut kannanottopyynnöt:

EU:n ja Kap Verden kalastussopimus ja pöytäkirja – seuraavat vaiheet (meri- ja kalastusasiat, suositus päätökseksi, 24. helmikuuta – 24. maaliskuuta)

Yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien menettelysääntöjen täsmentäminen (oikeusasiat ja perusoikeudet, asetusehdotus, 24. helmikuuta – 24. maaliskuuta)

Vertailuarvoasetuksen soveltamisalan ja kolmansien maiden järjestelmän tarkastelu (pankki- ja rahoituspalvelut, asetusehdotus, 1. maaliskuuta – 29. maaliskuuta)

EU:n virastot Eurofund, Cedefop, Euroopan koulutussäätiö ja EU-OSHA – arviointi vuonna 2024 (koulutus ja työllisyys- ja sosiaaliasiat, arviointi, 2. maaliskuuta – 25. toukokuuta)

 

Viime viikolla alkaneet julkiset kuulemiset:

EU:n virastot Eurofund, Cedefop, Euroopan koulutussäätiö ja EU-OSHA – arviointi vuonna 2024 (koulutus ja työllisyys- ja sosiaaliasiat, arviointi, 2. maaliskuuta – 25. toukokuuta)

Kaikki Euroopan komission kannanottopyynnöt ja julkiset kuulemiset.​​

Aihealueet
Brysselin asiantuntijan katsaukset