Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunta hyväksyi kaksi valmiuslain käyttöönottoasetusta

Julkaistu 11.3.2021 18.30

Eduskunta hyväksyi kaksi valmiuslain käyttöönottoasetusta

​Eduskunnan ainoassa käsittelyssä oli torstaina kaksi valmiuslain käyttöönottoasetusta. Eduskunnan täysistunnon käsittelyn pohjana olivat perustuslakivaliokunnan mietinnöt, jotka koskevat asetusta valmiuslain 86 ja 88 §:n toimivaltuuksien käyttöönotosta ja asetusta valmiuslain 106 §:n 1 momentin ja 107 §:n toimivaltuuksien käyttöönotosta.

Toisessa asetuksessa on kyse toimivaltuuksista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden ohjaamiseksi ja kunnan oikeudesta luopua terveydenhuoltolaissa säädettyjen kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta, ja toisessa asetuksessa säädetään hallintoviranomaisen viestintää ja toimivallan ratkaisemista koskevien toimivaltuuksien käyttöönotosta.

Valmiuslain 6 §:n mukaan eduskunta päättää, saako käyttöönottoasetus jäädä voimaan vai onko se kumottava osittain tai kokonaan ja onko se voimassa säädetyn vai sitä lyhyemmän ajan.

Ainoassa käsittelyssä eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valmiuslain 86 ja 88 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 § on kumottava siltä osin kuin ne koskevat toimivaltuuksien soveltamista Ahvenanmaan maakunnassa ja että muilta osin asetus saa jäädä voimaan. 

Niin ikään ainoassa käsittelyssä eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valmiuslain 106 §:n 1 momentissa ja 107 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 § on kumottava siltä osin kuin ne koskevat toimivaltuuksien soveltamista Ahvenanmaan maakunnassa ja että muilta osin asetus saa jäädä voimaan.

Eduskunnan täysistunnon pöytäkirja
Tietopaketti: Valmiuslain käyttöönottaminen korona-aikana​

Aihealueet