Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunnan keskustelu omien varojen päätöksestä keskeytettiin

Julkaistu 14.5.2021 2.05

Eduskunnan keskustelu omien varojen päätöksestä keskeytettiin

​Eduskunta jatkoi torstai-iltana keskustelua omien varojen päätöksestä. Keskustelussa edustaja Vähämäki (ps.) ehdotti edustaja Simulan (ps.) kannattamana asian pöydällepanoa 30.6.2021 pidettävään täysistuntoon. Täysistuntoa johtanut varapuhemies Filatov totesi, että kun asiassa on jo kertaalleen tehty pöydällepano, sitä ei eduskunnan työjärjestyksen mukaan voi enää tässä vaiheessa tehdä. Tämän jälkeen Edustaja Tavio (ps.) esitti edustaja Tynkkysen (ps.) kannattamana, että puhemiehen menettely tulee saattaa perustuslakivaliokunnan tutkittavaksi. Varapuhemies Filatov ilmoitti, että tässä vaiheessa keskustelu ja asian käsittely keskeytetään. Täysistuntoa jatketaan tänään perjantaina klo 13.30. 

Ehdotuksesta äänestetään istunnon alussa. Mikäli ehdotus hyväksytään asian käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan vasta sen jälkeen kun perustuslakivaliokunta on ottanut kantaa ehdotukseen. Mikäli ehdotusta ei hyväksytä, keskustelu jatkuu  äänestyksen jälkeen.​

Katso asiaan littyvät puheenvuorot videotallenteina​

Ote eduskunnan täysistunnon pöytäkirjasta (koko pöytäkirja ei vielä verkkopalvelussa): 

Ville Vähämäki ps

Kunnioitettu puhemies! On esitetty pohdintoja siitä, miksi täällä salissa keskustellaan tästä asiasta niin huomattavan paljon. Ainakin oman katsantokantani mukaan tässä ollaan muuttamassa EU:ta fiskaaliunioniksi, jolla luodaan EU:lle velanottokapasiteetti sekä uusia omia tulonlähteitä. Nämä uudet tulonlähteet tulevat huomattavasti vaikeuttamaan muun muassa meidän monikansallisten yhtiöittemme toimintaa lisäämällä sinne kustannuksia pienentäen samalla fiskaalista kapasiteettia, Suomen valtion kapasiteettia siis.

Sitten menen myöskin siihen, että kesäkuussa 2021 eli ihan lähiaikoina on tulossa uusia ehdotuksia näistä EU:n uusista tuloista, muun muassa päästökauppatulojen laajennus laivaliikenteeseen, ja tämä on Suomelle noin 500 miljoonan kysymys.

Eli siis ehdotan, että valtiopäivien toiminnasta säädetyn lain 57 § 3 momentin mukaan muutoin asia voidaan laittaa pöydälle, jos eduskunta niin päättää. Teen tämän ehdotuksen sen takia, jotta hallituksen edustajat voivat tutustua EU:n muuttuvaan luonteeseen ja jotta eduskunta saa tiedot niistä uusista EU:n tulonlähteistä kesäkuun aikana. Näin ollen esitän pöytäyspäiväksi 30.6.2021.

Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov 

Meille on tehty pöydällepanoehdotus, ja tähän toteaisin, että kun asia on jo kerran laitettu pöydälle, niin työjärjestyksen 57 §:n mukaisesti sitä ei enää voi panna pöydälle. Tämä tiedoksi. — Edustaja Simula.

0.38

Jenna Simula ps

Kiitos, arvoisa rouva puhemies! Tästä edellisestä puheenvuorostanne huolimatta haluan kannattaa tätä edustaja Vähämäen tekemää ehdotusta pöydällepanosta. — Kiitos.

Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov

Edustaja Vähämäki on edustaja Simulan kannattamana ehdottanut, että asia pannaan pöydälle, ja kuten äsken sanoin, niin koska asia on jo kerran pantu pöydälle, 12.5.2021 pidetyssä istunnossa, sitä ei käsitykseni mukaan voida enää työjärjestyksen 57 §:n mukaisesti panna pöydälle. — Edustaja Tavio, olkaa hyvä.

0.39

Ville Tavio ps

Rouva puhemies! Tulkintanne eduskunnan työjärjestyksen 57 §:n 3 momentista on selkeästi sen sanamuodon vastainen. Näin ollen joudun esittämään puhemiehen menettelyn esitetystä ja kannatetusta pöytäämisestä lähetettäväksi viipymättä perustuslakivaliokunnan ratkaistavaksi. Vetoan siis perustuslain 42 §:n 2 momentin kohtaan, jonka mukaan tämä tulee lähettää viipymättä perustuslakivaliokuntaan.

Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov

Edustaja Tynkkynen.

0.40

Sebastian Tynkkynen ps

Kiitoksia, arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Tavion tekemää esitystä.

Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov

Edustaja Tavio on edustaja Tynkkysen kannattamana esittänyt, että puhemiehen menettely tulee saattaa perustuslakivaliokunnan tutkittavaksi. Näin ollen tässä vaiheessa keskustelu ja asian käsittely keskeytetään. Käsittääkseni sitä ei voi jatkaa, koska tällainen esitys on tehty. Näin olen ymmärtänyt. 

Aihealueet