Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunta hyväksyi valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vuosille 2021-2032

Julkaistu 1.7.2021 13.00
Täysistunto keskustelee liikennejärjestelmäsuunnitelmasta

Eduskunta hyväksyi valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vuosille 2021-2032

​Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta (VNS 2/2021 vp) oli ainoassa käsittelyssä eduskunnan täysistunnossa. Käsittelyn pohjana oli liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö (LiVM 17/2021 vp). Esittelypuheenvuoron piti liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Suna Kymäläinen (sd.).

Mietinnössä todetaan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman olevan ensimmäinen kokonaisvaltainen ja pitkäjänteinen liikennejärjestelmän kehittämistä koskeva strateginen suunnitelma. Se ohjaa tie- ja raideinvestointeja, kunnossapitoa ja kaikkien liikennemuotojen kehitystä. Suunnitelma sisältää muun muassa kuvauksen nykytilasta, toimintaympäristön muutoksista sekä määrittelee vision, tavoitteet ja strategiset linjaukset liikennejärjestelmän kehittämiselle. Suunnitelma sisältää myös toimenpideohjelman, valtion rahoitusohjelman sekä evästykset seuraavan suunnitelman laatimiseen. Tavoitteena on, että liikennejärjestelmä takaa koko Suomen saavutettavuuden ja vastaa elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin.

Suunnitelma laadittiin parlamentaarisen ohjausryhmän ohjauksessa ja laajassa vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Nykyinen suunnitelma ulottuu vuosille 2021-2032 ja suunnitelmaa tullaan päivittämään neljän vuoden välein aina 12 vuodeksi kerrallaan.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon VNS/2021 vp johdosta. Täysistunnon keskustelussa käytettiin 63 puheenvuoroa ja se kesti noin kolme tuntia.

Videotallenne täysistunnosta

Pöytäkirjan asiakohta

Aihealueet
Täysistunto