Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunta jatkaa Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan toiminnan ja viraston aseman käsittelyä

Julkaistu 6.4.2021 14.45
Muokattu 6.4.2021 14.45

Eduskunta jatkaa Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan toiminnan ja viraston aseman käsittelyä

Eduskunnan kansliatoimikunta käsittelee kokouksessaan torstaina 8. huhtikuuta Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan viralta pidättämistä. Pääjohtaja Tytti Yli-Viikarille on varattu tilaisuus antaa kokoukseen perusteltu kirjallinen vastineensa ja tulla kuultavaksi kokoukseen. Kansliatoimikunta voi päättää pääjohtajan viralta pidättämisestä keskusrikospoliisin esitutkinnan ajaksi 8. huhtikuuta. 

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan toimikausi on kuusi vuotta. Pääjohtajan nimittämisestä ja irtisanomisesta päättää eduskunnan täysistunto. 

Tarkastusvaliokunta jatkaa Valtiontalouden tarkastusviraston taloudenhoitoa koskevan asian (Valiokunnan oma asia O 4/2021 vp) käsittelyä. Valiokunnan kokouksessa keskiviikkona 7. huhtikuuta päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta ja valiokunta jatkaa valmistavaa keskustelua asiassa.  

Tarkastusvaliokunta käynnisti 10. helmikuuta selvityksen sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa sekä hyvän hallinnon periaatteiden ja asiaa koskevien säännösten noudattamista Valtiontalouden tarkastusviraston taloudenhoidossa.  Valiokunta on kuullut asiantuntijoita eduskunnan hallinnosta, sisäisestä tarkastuksesta ja tilintarkastuksesta, valtiovarain controller-toiminnosta, valtiovarainministeriöstä ja Valtiontalouden tarkastusvirastosta. Lisäksi valiokunta on pyytänyt tarkastusvirastolta kirjallisen asiantuntijalausunnon, joka sisältää kuvauksen riskienhallinnasta ja VTV:n sisäisen valvonnan järjestämisestä taloushallinnossa, taloushallinnon prosesseista ja vastuista, sisäisen tarkastajan tehtävän kuvauksen ja toiminnan sekä matkustamista koskevat prosessit koskien niin virkamiehiä kuin pääjohtajaa (kuten matkamääräykset, matkalaskut, hyväksymiset) ja lisäksi erinäisiä tietoja pääjohtajan matkakuluista.

Eduskunnan tilintarkastajat ovat käynnistäneet erityistilintarkastuksen, joka kohdistuu Valtiontalouden tarkastusviraston ylimmän johdon edustus-, matka- ja hankintakuluihin vuodesta 2020 lähtien. Tilintarkastuksen toteuttaa ulkopuolinen julkishallinnon tilintarkastustyöhön erikoistunut asiantuntijaorganisaatio ja työn on määrä valmistua huhtikuun loppuun mennessä.  

Aihealueet