Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunta käsitteli sairausvakuutuslain muutosta

Julkaistu 4.1.2022 17.35

​Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) piti esittelypuheenvuoron yleiskeskustelun alussa.

Eduskunta käsitteli sairausvakuutuslain muutosta

​Eduskunta käsitteli sairausvakuutuslain 3 luvun 8 §:n muuttamista täysistunnossaan 4. tammikuuta. Hallituksen esityksessä (HE 235/2020 vp) ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia siten, että covid-19-taudilta suojaamiseksi annetun rokotteen rokottamistoimenpiteen korvaustaksaa korotetaan nykyisestä 10 eurosta 16 euroon. Korvaustaksaa korottamalla pyritään kannustamaan työterveyshuollon palveluntuottajia tarjoamaan covid-19-rokotuksia nykyistä enemmän, mikä helpottaa työterveyshuollon piirissä olevien vakuutettujen pääsyä covid-19- taudilta suojaamiseksi annettavaan rokotukseen. 

Yleiskeskustelu käytiin sosiaali- ja terveysvaliokunnan yksimielisen mietinnön (StVM 38/2021 vp) pohjalta. Valiokunta pitää esitystä perusteltuna rokotuskattavuuden edistämiseksi covid-19-pandemian aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa ja kannattaa lakiehdotuksen hyväksymistä. Sosiaali- ja terveysvaliokunta korostaa työterveyshuollon merkitystä rokotuskattavuuden edistämisessä. Asiantuntijakuulemisen perusteella valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena, että korotettua korvaustaksaa sovelletaan vuoden 2022 alusta ja ehdottaa voimaantulosäännöstä täsmennettäväksi.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen toinen käsittely on perjantaina 7. tammikuuta.

Videotallenne täysistunnosta eduskunnan verkkolähetyspalvelussa​

Aihealueet
Sosiaali- ja terveysvaliokunta; Täysistunto