Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunta käsitteli tartuntatautilain muutoksia

Julkaistu 23.2.2021 17.00
Istuntosali

Eduskunta käsitteli tartuntatautilain muutoksia

​Eduskunta kävi tiistaina 23.2.2021 lähetekeskustelun hallituksen esityksestä (HE 15/2021 vp) laiksi tartuntalain 16 ja 22 §:n muuttamisesta. Esitys täsmentäisi aluehallintoviraston mahdollisuuksia määrätä pakollinen terveystarkastus yksittäiselle tai usealle henkilölle. Esitys lisäisi myös virkasuhteiselle kunnan tai sairaanhoitopiirin lääkärille mahdollisuuden päättää yksittäisen henkilön pakollisesta terveystarkastuksesta tilanteessa, jossa se olisi välttämätön yleisvaarallisen tai valvottavan tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi. Lisäksi esitys velvoittaisi tällaiseen tartuntatautiin sairastuneen tai perustellusti sairastuneeksi tai altistuneeksi epäillyn henkilön antamaan itseään koskevia tietoja asiaa selvittävälle terveydenhuollon henkilöstölle.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi hallituksen esityksen mahdollistavan tarpeelliset terveystarkastukset rajoilla, rakennustyömailla ja muilla työpaikoilla. Pakollinen terveystarkastus voisi sisältää esim. koronatestin. Tämä mahdollistaisi epidemian tehokkaamman hallinnan.

Keskustelussa nousi esiin erityisesti perustuslain ja perusoikeuksien tiukka tulkinta Suomessa, mikä edellyttää painavia perusteluja rajoitustoimenpiteille. Edustaja Ben Zyskowicsin (kok.) mukaan Suomessa ei riittävästi huomioida ihmisten oikeutta terveyteen, kun rajoitustoimien perustuslaillisuutta arvioidaan. Hallitusta kritisoitiin myös siitä, että rajoilla ei ole ollut pakollisia koronatestejä jo aiemmin, vaikka tartuntatautilain voisi jo nykyisellään tulkita mahdollistavan ne.  

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunta ja hallintovaliokunta antavat omat lausuntonsa.


Ravitsemusliikkeiden toiminnan rajoituksia jatketaan

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä hallituksen esityksen (HE 6/2021 vp) tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta koskien ravitsemusliikkeiden toiminnan rajoituksia. Esityksen mukaan tartuntatautilain väliaikaisten säännösten voimassaoloa jatketaan 30.6.2021 saakka. Ravitsemusliikkeiden tulee edelleen noudattaa hygieniaan liittyviä erityisiä vaatimuksia ja huolehtia asiakkaiden turvaväleistä. Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin edelleen säätää ravitsemusliikkeiden aukiolo- ja anniskeluaikaa sekä niiden sisätilojen asiakaspaikkamäärää ja käyttöä koskevia rajoituksia. Aluehallintovirastot valvovat rajoitusten ja velvollisuuksien noudattamista.​

Keskustelu on luettavissa täysistunnon pöytäkirjassa.

Kyselytunnin tallenne on katsottavissa eduskunnan lähetyspalvelussa​.

Aihealueet
Täysistunto