Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunta päätti pitää voimassa asetuksen ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta

Julkaistu 18.3.2021 19.25

Eduskunta päätti pitää voimassa asetuksen ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta

​Eduskunta päätti täysistunnossaan 18. maaliskuuta pitää voimassa valtioneuvoston asetuksen ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Asiaa käsiteltiin perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta.

Perustuslakivaliokunnan mietintö (PeVM 3/2021 vp) kokonaisuudessaan

Ravintolat ovat kiinni asiakkailta 28.3.2021 asti niillä alueilla, joilla se on välttämätöntä epidemian kiihtymisen katkaisemiseksi. Asetuksen mukaan ravitsemisliikkeet on pidettävä suljettuina asiakkailta Ahvenanmaan maakunnassa ja asetuksessa luetelluissa neljässätoista muussa maakunnassa. Asiakkaat voivat kuitenkin tilata ja noutaa ruokaa.

Valtioneuvoston asetus on annettu majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 28.3.2021 saakka voimassa olevan 3 a §:n 4 momentin nojalla. Valmiuslain käyttöönotto tapahtuu niin, että eduskunta päättää, saavatko valtioneuvoston antamat käyttöönottoasetukset jäädä voimaan vai onko ne kumottava.

Valmiuslain käyttöönottaminen korona-aikana -tietopaketti

Aihealueet
Täysistunto