Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunta tukee komission ehdotusta digitaalisten palveluiden säätelyn uudistamiseksi

Julkaistu 19.11.2021 16.00
EU:n lippuja

Eduskunta tukee komission ehdotusta digitaalisten palveluiden säätelyn uudistamiseksi

Eduskunta yhtyy valtioneuvoston kantaan EU:n digipalvelusäädöksen ja digitaalisia markkinoita koskevaan komission ehdotukseen. Suuri valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan äänestyksen jälkeen.

Komission asetusehdotuksen tavoitteena on edistää digitaalisten sisämarkkinoiden toimintaa ja laatia yleiset säännöt turvalliselle, ennakoitavalle ja luotettavalle verkkoympäristölle, jossa myös käyttäjien EU:n perusoikeuskirjan sisältämiä perusoikeuksia suojellaan tehokkaasti.

Suuri valiokunta tukee asetusehdotuksen tavoitteita parantaa verkkoympäristön turvallisuutta ja edistää laittomaan sisältöön puuttumista. Suuri valiokunta pitää liikenne- ja viestintävaliokunnan tavoin tarkoituksenmukaisena, että palveluntarjoajien vastuuvapaussäännökset laittomasta sisällöstä ja välityspalvelujen huolellisuusvelvollisuuksista harmonisoidaan EU:ssa suoraan jäsenvaltioissa sovellettavalla asetuksella.

Suuri valiokunta sai asiasta lausunnot seitsemältä erikoisvaliokunnalta. Valiokunta kiinnittää valtioneuvoston erityistä huomioita perustuslakivaliokunnan asiaa koskeviin valtiosääntöoikeudellisiin huomioihin sananvapaudesta, kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista ja oikeusturvasta. Liikenne- ja viestintävaliokunta painottaa myös lausunnossaan sääntelyn suhteellisuusperiaatteen noudattamisen sekä tasapuolisten kilpailun edellytysten turvaamisen ja perusoikeuksien kunnioittamisen keskeistä merkitystä. Lakivaliokunta pitää tärkeänä, että voimaantullessaan asetus ei saa vaikuttaa kansalliseen rikos- ja prosessioikeuteen. Suuri valiokunta pitää näkemyksiä perusteltuna ja katsoo, että näitä tavoitteita on edistettävä myös jatkossa neuvoteltaessa asetusehdotuksesta Euroopan parlamentin kanssa.

Erikoisvaliokuntien lausunnot suurelle valiokunnalle voi lukea asian U 2/2021 vp käsittelytiedoista.


Suuri valiokunta kuuli ministereitä

Suuri valiokunta kuuli kokouksessaan valtiovarainministeri Annika Saarikkoa (kesk.) EU:n taksonomiasta. Valiokunta kuuli myös työministeri Tuula Haataista (sd.) ja elinkeinoministeri Mika Lintilää (kesk.) ennen 25.-26.11. Brysselissä järjestettävää EU:n kilpailukykyneuvostoa, jossa aiheena on muun muassa Euroopan elpymissuunnitelman täytäntöönpanoon ja tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan liittyviä aiheita.

Aihealueet
EU-asiat; Suuri valiokunta; Valiokunnat