Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Hallituksen esitys kuntavaalien siirtämisestä annettiin eduskunnalle

Julkaistu 12.3.2021 16.10
Muokattu 12.3.2021 16.10

Hallituksen esitys kuntavaalien siirtämisestä annettiin eduskunnalle

​Valtioneuvosto on tänään antanut eduskunnalle lakiesityksen kuntavaalien ajankohdan muuttamisesta. Esitys etenee lähipäivinä eduskunnan lähetekeskustelun kautta valiokuntakäsittelyyn. 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä. Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä siirrettäisiin huhtikuun 18 päivästä kesäkuun 13 päivään. Ehdotusta perustellaan sillä, että tämänhetkisten asiantuntija-arvioiden mukaan covid-19 –pandemian tilanne Suomessa maalis-huhtikuussa 2021 tulee todennäköisesti olemaan niin vaikea, että se käytännössä tekee mahdottomaksi kuntavaalien toimittamisen säännönmukaisessa aikataulussa terveysturvallisesti, luotettavasti ja äänioikeutettujen ja ehdokkaiden kannalta tasapuolisesti sekä niin, että vaaleissa voitaisiin saavuttaa hyvä äänestysaktiivisuus. Asiantuntija-arvioiden mukaan pandemiatilanne tulee olemaan parempi touko-kesäkuussa 2021. 

Kesäkuun 13 päivälle siirretyissä kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaisi syyskuun 2021 alussa ja jatkuisi toukokuun 2025 loppuun. Vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuutettujen toimikausi puolestaan jatkuisi elokuun 2021 loppuun.  

Samassa yhteydessä ehdotetaan, että näiden kuntavaalien kotimaan ennakkoäänestysajanjaksoa pidennettäväksi yhdellä viikolla ja että tästä johtuvat lisäkustannukset korvattaisiin kunnille. Lisäksi ehdotetaan tehtäviksi eräitä teknisluonteisia muutoksia.  

Asian käsittelyn vaiheet ja siihen liittyvä asiakirja-aineisto:  
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä​

Aihealueet