Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Hallituksen esitys sähköhyvityksestä lähetekeskustelussa

Julkaistu 7.2.2023 17.55
Puhemiehen koroke istuntosalissa

Hallituksen esitys sähköhyvityksestä lähetekeskustelussa

​Eduskunta kävi lähetekeskustelun hallituksen esityksestä takautuvasti maksettavaa sähköhyvitystä sekä​sähköhyvitystä sekä sähköenergialaskujen maksuaikojen pidennystä koskevaksi väliaikaiseksi lainsäädännöksi. Esittelypuheenvuoron piti elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki takautuvasti maksettavasta väliaikaisesta sähköhyvityksestä ja laki sähköenergialaskujen maksuajan pidentämisestä ja sähköyhtiöiden maksuvalmiuden väliaikaisesta tukemisesta. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesta sähkötuesta annettua lakia sekä väliaikaisesti tuloverolakia ja Energiavirastosta annettua lakia. 

Ehdotetuilla laeilla pyritään tukemaan kuluttajia poikkeuksellisen korkeiden sähkön hintojen aiheuttamassa haastavassa taloudellisessa tilanteessa sekä tukemaan kuluttajien ja sähkön vähittäismyyjien muiden asiakkaiden kykyä maksaa sähköenergialaskut.

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Hallituksen esitys eduskunnalle takautuvasti maksettavaa sähköhyvitystä sekä sähköenergialaskujen maksuaikojen pidennystä koskevaksi väliaikaiseksi lainsäädännöksi HE 324/2022 vp

Aihealueet
Täysistunto