Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunta hyväksyi opintotukilain sekä rikoslain 37 luvun lakimuutokset

Julkaistu 11.6.2021 13.50
Muokattu 11.6.2021 13.55
Eduskunnan täysistuntosali

Eduskunta hyväksyi opintotukilain sekä rikoslain 37 luvun lakimuutokset

Eduskunta hyväksyi perjantaina 11. kesäkuuta täysistunnon toisessa käsittelyssä seuraavat lakimuutokset. 


Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 84/2021 vp  
Valiokunnan mietintö SiVM 3/2021 vp


Laissa linjataan, että covid-19-epidemiasta johtuva opintojen aloittamisen estyminen voidaan ottaa huomioon opintolainahyvityksen tutkinnonsuoritusaikaa laskettaessa. Lisäksi laissa vahvistetaan, että vuoden 2021 aikana tai sen jälkeen korkeakoulututkinnon suorittanut opintolainansaaja ei menettäisi oikeuttaan opintolainahyvitykseen tai opintolainavähennykseen, jos hän osoittaa, ettei ole pystynyt suorittamaan kaikkia tutkinnon suorittamiseksi vaadittavia opintoja covid-19 epidemiaan liittyvästä syystä. Opintolainansaaja olisi oikeutettu opintolainahyvitykseen tai opintolainavähennykseen, vaikka hänen tutkinnon suorittamiseen käyttämänsä aika on yhden lukuvuoden säädettyä määräaikaa pidempi. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2021 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2021. 


Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 52/2021 vp
Valiokunnan mietintö LaVM 9/2021 vp


Rikoslain maksuvälinerikoksia koskevia säännöksiä maksuvälinepetoksesta, törkeästä maksuvälinepetoksesta, maksuvälinepetoksen valmistelusta, maksuvälineen määritelmästä ja oikeushenkilön rangaistusvastuusta muutetaan. ehdotetaan muutettaviksi. Lakiin lisätään uudet säännökset maksuvälinerikoksesta, törkeästä maksuvälinerikoksesta ja lievästä maksuvälinerikoksesta. Muutoksilla pannaan täytäntöön muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennösten torjuntaa koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi.
 
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 31.5.2021, jolloin direktiivi on viimeistään pantava täytäntöön. 
Aihealueet
Täysistunto