Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Jätelain muutos lähetekeskustelussa

Julkaistu 7.4.2021 18.10
Muokattu 8.4.2021 9.04

Jätelain muutos lähetekeskustelussa

Eduskuntakäsittely jätelain ja siihen liittyvien eräiden muiden lakien muuttamiseksi alkoi keskiviikkona 7. huhtikuuta lähetekeskustelulla. Muutos edistää jätteiden erilliskeräystä ja kiertotaloutta.

Hallituksen esityksessä (HE 40/2021) ehdotetaan muutettavaksi jätelakia, ympäristönsuojelulakia, kemikaalilakia ja rikoslakia. Osa ehdotetuista muutoksista on välttämättömiä EU:n jätesäädöspaketin ja pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun asetuksen täytäntöön panemiseksi, osa johtuu kansallisista tarpeista.

Ympäristöministeri Krista Mikkosen (vihr.) mukaan esityksen keskeisimpänä pontimena ovat EU:n asettamat kierrätystavoitteet. ”Yhdyskuntajätteen ja pakkausjätteen kierrätystavoitteet nousevat. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Suomessa yhdyskuntajätteen kierrätysastetta on nostettava nykyisestä noin 40 prosentista 65 painoprosenttiin vuoteen 2035 mennessä”, Mikkonen totesi esittelypuheenvuorossaan. ​

Esityksen keskeisenä tavoitteena on edistää kestävän kiertotalouden syntymistä. Kiertotaloutta edistetään antamalla kunnille, jätteen haltijoille sekä pakkausten tuottajille nykyistä selvästi tiukempia velvoitteita jätteiden erilliskeräykseen. Yksi tärkeä muutos on, että kuntien on järjestettävä keskitetysti erilliskerättävien jätteiden kuten biojätteen, pienmetallijätteen ja pakkausjätteen kuljetus. 

Lähetekeskustelun päätteeksi asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Keskustelu on luettavissa täysistunnon pöytäkirjasta
Hallituksen esitys jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Eduskunnan kirjaston tietopaketti EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpanosta ​

Aihealueet
Täysistunto