Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Vammaispalvelujen kilpailutuksen epäkohdat tunnustettiin lähetekeskustelussa

Julkaistu 5.4.2018 20.05

Vammaispalvelujen kilpailutuksen epäkohdat tunnustettiin lähetekeskustelussa

Eduskunta kävi torstaina lähetekeskustelun kansalaisaloitteesta KAA 2/2018, jossa vaaditaan vammaisten välttämättömän avun kilpailuttamisen lopettamista. Kansalaisaloitteen oli allekirjoittanut 72 000 ihmistä. Aloitteen tavoitteena on saada julkisia hankintoja koskevaan lakiin lisäys, jonka mukaan lakia ei sovellettaisi vammaisten henkilöiden asumiseen ja jokapäiväiseen elämään liittyviin välttämättömiin tarpeisiin. Kansalaisaloitteen tekijöiden mukaan monissa Euroopan unionin maissa näin on tehty.

Useissa puheenvuoroissa todettiin, että Suomi on ratifioinut vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen, joka korostaa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta kaikessa päätöksenteossa. Sopimuksen mukaan vammaisella ihmisellä on oikeus valita asuinpaikkansa eikä häntä saa velvoittaa käyttämään tiettyä asumisjärjestelyä.

Epäkohtana nostettiin esille myös se, ettei vammaisilla henkilöillä ei ole osallisuutta itseään koskevien asioiden järjestämiseen kunnan kilpailuttaessa heidän palveluitaan. Palveluita käyttävillä vammaisilla ei myöskään ole oikeutta valittaa hankintapäätöksestä.

Muutamissa puheenvuoroissa arveltiin, että ongelma ei ole hankintalaissa vaan sen soveltamisessa ja ettei kansalaisaloitteessa ehdotettu pykälämuutos ratkaise ongelmia. Samalla toivottiin, että eduskunta pyrkii vakavissaan korjaamaan kansalaisaloitteen esiin nostaman ongelman riippumatta siitä, minkä pykälien muutosta se vaatii.

Lähetekeskustelua käytiin yli 3 tuntia ja siinä käytettiin lähes 60 puheenvuoroa. Keskustelun päätteeksi kansalaisaloite lähetettiin talousvaliokuntaan.

Aihealueet
Täysistunto