Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Kaivoslain uudistamisen eduskuntakäsittely alkoi

Julkaistu 14.9.2022 21.25

Kaivoslain uudistamisen eduskuntakäsittely alkoi

Hallituksen esitys laiksi kaivoslain muuttamisesta (HE 126/2022 vp) oli lähetekeskustelussa täysistunnossa 14. syyskuuta. Uudistuksen tavoitteena on muun muassa parantaa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja parantaa ympäristön suojelun tasoa.

Esityksessä ehdotetaan, että kaivosluvan myöntämisen edellytyksenä olisi kunnan hyväksymä kaava ja että lupaharkinnassa otettaisiin huomioon maisemalliset, ympäristölliset sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset. Myös muut elinkeinot tulisi huomioida nykyistä tehokkaammin. Lisäksi ehdotetaan maanomistajien suostumuksen edellyttämistä, kun malminetsintälupa on ollut voimassa kymmenen vuotta. Vuosittain pidettävillä avoimilla yleisötilaisuuksilla parannettaisiin kansalaisten tiedonsaantioikeuksia.

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Asian käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla
Tutustu eduskunnan kirjaston tietopakettiin lakiuudistuksesta​​​

Aihealueet