Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Kansalaisaloitteen psykoterapiakoulutuksen muuttamisesta maksuttomaksi käsittely päättyi eduskunnassa

Julkaistu 5.5.2022 18.30
Eduskunnan täysistuntosali

Kansalaisaloitteen psykoterapiakoulutuksen muuttamisesta maksuttomaksi käsittely päättyi eduskunnassa

​Eduskunnan täysistunnon ainoassa käsittelyssä torstaina 5. toukokuuta oli kansalaisaloite psykoterapiakoulutuksen muuttamisesta maksuttomaksi. Eduskunta hyväksyi kansalaisaloitteeseen (KAA 3/2021) sisältyvän ehdotuksen sivistysvaliokunnan mietinnön mukaisena. Asian käsittely päättyi.

Kansalaisaloitteessa vaaditaan, että psykoterapiakoulutusohjelma uudistetaan Suomessa maksuttomaksi koulutukseksi. Aloitteessa esitetään, että aloitteen pohjalta käynnistetään valmistelu sellaisen lainsäädännön luomiseksi, joka mahdollistaa tasa-arvoisemman psykoterapiakoulutukseen pääsyn ensisijaisesti ammatillisen kyvykkyyden mukaan taloudellisesta asemasta riippumatta. 

Sivistysvaliokunta esitti kansalaisaloitetta koskevassa mietinnössään, että eduskunta hyväksyy kansalaisaloitteeseen KAA 3/2021 vp sisältyvän ehdotuksen siltä osin kuin se koskee lainsäädäntötyön käynnistämistä. Lisäksi valiokunta  eduskunnan hyväksymän lausumaehdotuksen mukaisesti edellyttää, valtioneuvosto jatkaa psykoterapeuttikoulutuksen järjestämistä ja rahoitusta koskevien vaihtoehtojen selvittämistä ja ryhtyy selvitysten pohjalta pikaisesti tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta psykoterapeuttien ja muiden mielenterveystyössä toimivien henkilöiden riittävä saatavuus sekä palveluiden saatavuus molemmilla kansalliskielillä voidaan turvata.

Valiokunta toi esiin, että mielenterveyden häiriöt muodostavat suuren kansanterveysuhan ja koronavirusepidemia on arvioiden mukaan lisännyt pahoinvointia entisestään. Yli puolet työkyvyttömyyseläkkeistä johtuu mielenterveyden häiriöistä ja joka kolmas sairauspäivärahapäivä on mielenterveysperusteinen. Valiokunta totesi mietinnössään kansalaisaloitteesta "Psykoterapian puolesta ‒ kansalaisaloite psykoterapiakoulutuksen muuttamisesta maksuttomaksi" (KAA 3/2021) , että psykoterapeuttien koulutus on Suomessa tällä hetkellä kohtuuttoman kallis yksittäisen opiskelijan kustannettavaksi. Valiokunta muistutti myös, että psykoterapiat ovat keskeinen osa kansallisia mielenterveyden häiriöiden hoitosuosituksia ja ne kuuluvat julkisen terveydenhuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin.

Valiokunta huomautti kuitenkin, ettei koulutuksen maksuttomuus ole sinällään ratkaisu psykoterapeuttipulaan tai psykoterapian saatavuusongelmaan, eikä mahdollisia lainsäädäntömuutoksia koskevien vaihtoehtojen tarkastelua tule rajata yksinomaan koulutuksen maksullisuutta tai maksuttomuutta koskevaan kysymykseen. Lisäksi on ratkaistava psykoterapiakoulutuksen asema koulutusjärjestelmässä.

Lue täysistunnon keskustelu kansalaisaloitteesta 5. toukokuuta 

Lue valiokunnan mietinnön tiedote (24.3.2022)

​Sivistysvaliokunnan mietintö (SiVM 3/2022) Aihealueet
Täysistunto