Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kansalaisaloitelaki hyväksyttiin

Julkaistu 7.12.2011 0:00
Muokattu 7.12.2011 17:18
 

Kansalaisaloitelaki hyväksyttiin

Eduskunta hyväksyi täysistunnossaan 7. joulukuuta kansalaisaloitelain. Kansalaisaloite on uusi kansalaisten vaikuttamismahdollisuus valtiollisella tasolla. Se antaa äänestäjille mahdollisuuden saada aloitteensa eduskunnan käsiteltäväksi.

Kansalaisaloitelaki liittyy perustuslain muutokseen, jonka mukaan vähintään 50 000 äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi.

Kansalaisaloitteen vireillepanijana voi olla yksi tai useampi äänioikeutettu Suomen kansalainen. Kansalaisaloitetta tukevat allekirjoitukset eli kannatusilmoitukset kerätään paperimuodossa tai sähköisesti tietoverkossa. Kannatusilmoitusten keräys on toteutettava kuuden kuukauden kuluessa.

Eduskunnan on otettava perustuslain ja kansalaisaloitelain mukainen kansalaisaloite käsiteltäväksi, mutta aloitteen hyväksyminen samoin kuin mahdolliset muutokset aloitteeseen jäävät eduskunnan harkittaviksi. Lakiehdotuksen sisältävä kansalaisaloite käsitellään lakiehdotuksen käsittelystä säädetyssä järjestyksessä.

Samassa yhteydessä eduskunta myös muutti lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta.

Aihealueet