Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Kemppi Euroopan neuvostossa: Naisia tarvitaan kestävään rauhaan

Julkaistu 23.6.2022 12.10

​Kuva: Candice Imbert / Euroopan neuvosto

Kemppi Euroopan neuvostossa: Naisia tarvitaan kestävään rauhaan

​Kansanedustaja Hilkka Kemppi (kesk.) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnasta haluaa lisää naisia konfliktien ratkaisuun ja rauhanneuvotteluihin, mutta pitää tärkeänä myös naisten oikeutta asepalvelukseen. Kemppi puhui aiheesta keskiviikkoiltana Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen istunnossa Ranskan Strasbourgissa.

Istunnon käsittelyssä oli ukrainalaisen kansanedustajan Jevheniia Kravchukin raportti ”Oikeutta ja turvaa rauhansovitteluun osallistuville naisille”. Kemppi viittasi keskustelussa YK:n päätöslauselmaan 1325 "Naiset, rauha ja turvallisuus”, jonka tavoitteena on vahvistaa naisten roolia ja voimaannuttaa heitä konfliktien ehkäisyssä, sotien lopettamisessa, rauhan rakentamisessa sekä lisätä naisten turvallisuutta.

”Ukrainassa hyökkääjä käyttää naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa käytetään sodankäynnin välineenä. Seksuaalisen väkivallan torjumisen pitäisi olla olennainen osa rauhanprosessia. Olen iloinen, että Ukraina on ratifioinut naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen Istanbulin yleissopimuksen, mikä osoittaa, että jopa sodan keskellä on mahdollista edistää ihmisoikeuksia”, Kemppi kiitti.

Naisia ja miehiä ei pitäisi erotella asepalveluksessa

Ukrainan sota on tuonut näkyväksi sen tosiasian, että turvallisuuspolitiikan tai liike-elämän johtotehtävissä on hyvin vähän naisia. Euroopan suurimpien yritysten johtajista vain kymmenen prosenttia on naisia, ja suurin osa eduskunnassakin kuulluista turvallisuuspolitiikan asiantuntijoista oli miehiä.

”Vuonna 2016 Suomen ulkomaille lähettämistä kriisinhallinnan asiantuntijoista 40 prosenttia oli naisia, mutta EU:n keskiarvo on edelleen vain 20 prosenttia. Meidän on edelleen tuettava YK:n päätöslauselmaa ja ulotettava se koskemaan koko yhteiskuntaa.”

Kemppi toivoi naisille lisää valmiustaitojen koulutusta ja piti tärkeänä, että yhä useampi suorittaa asepalveluksen sekä korosti nyt alkavien koko ikäluokan yhteisten kutsuntojen merkitystä.

"Suomessa kokeillaan vihdoin kutsuntoja sekä naisille että miehille. Mielestäni on tärkeää, ettei naisia ja miehiä erotella asepalveluksessa, koska se auttaa muuttamaan maskuliinista näkemystä rauhasta ja turvallisuudesta”, Kemppi totesi.

”Tutkimukset osoittavat, että naisten osallistaminen parantaa mahdollisuuksia saada aikaan rauhansopimus ja kestävä rauha. Meidän on vahvistettava naisten osallistumista virallisiin rauhanneuvotteluihin ja korkean tason päätöksentekofoorumeihin”, hän päätti.

Euroopan vanhin ja laajin poliittinen- ja ihmisoikeusjärjestö

Vuonna 1949 perustettu Euroopan neuvosto on maanosan vanhin ja laajin poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö. Jäsenmaiden kansanedustajista koostuva yleiskokous tekee aloitteita ja antaa suosituksia, joiden pohjalta ministerikomitea päättää asioista.  Yleiskokoukseen kuuluu varajäsenet mukaan lukien yli 700 kansanedustajaa Euroopan neuvoston 46 jäsenmaasta.​

Raportti ”Justice and security for women in peace reconciliation”

Aihealueet
Kansainväliset asiat