Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Kestävän kasvun ohjelma ainoassa käsittelyssä täysistunnossa

Julkaistu 17.2.2021 18.15
Muokattu 17.2.2021 18.37
Eduskuntatalo edestä kuvattuna

Kestävän kasvun ohjelma ainoassa käsittelyssä täysistunnossa

Valtioneuvoston selonteko sisältää Suomen kestävän kasvun ohjelman, jossa linjataan EU:n elpymisvälineen käytön kansallisia painopisteitä ja rahoitettavien investointi- ja uudistuskokonaisuuksien valintakriteereitä. Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä 11. helmikuuta valiokunta puolsi valtioneuvoston selontekoa EU:n elpymispaketin varojen käytöstä. Mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta.

Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.) painotti täysistunnossa 17. helmikuuta selonteon käsittelyn laaja-alaisuutta eduskunnassa. Valtiovarainvaliokunnan laajan asiantuntijakuulemisen lisäksi lausuntonsa selontekoon laati kahdeksan erikoisvaliokuntaa. Ohjelma on Koskisen mukaan vielä yleispiirteinen, mutta sen rinnalla valmistetaan yksityiskohtaisempaa kansallista elpymis- ja palautumissuunnitelmaa, jossa esitetään mm. investointi- ja uudistuskohteet sekä niiden kustannukset ja ajoitus. Alustava suunnitelma on luvattu toimittaa komissiolle maaliskuun puolivälissä ja virallinen suunnitelma huhtikuussa 2021. 

Perussuomalaisten Lulu Ranne kritisoi selontekoa muun muassa ylimitoitetusta ilmasto-ohjelmasta ja liian nopeasta siirtymästä vihreän talouden tavoitteisiin. Hänen mukaansa ohjelman seuraukset näkyvät yrityksille ja kuluttajille syntyvissä lisäkustannuksissa, vähentäen investointihalukkuutta sekä heikentäen myös Suomen taloutta.  Ranne painotti myös valtiovarainvaliokunnan mietintöön sisältyvää perussuomalaisten vastalausetta, jossa esitetään hallitusta laatimaan uusi kestävän kasvun ohjelma. Sen tulisi painottaa Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn tukemista, olemassa olevien tuotteiden mahdollisimman tehokasta vientiä, työllisyyden kohentamista sekä valittujen uudistusten toteuttamista hallitusti pienin askelin ja huomattavasti enemmän tutkimusta ja kehitystä tukien, Ranne sanoi. 

Kokoomuksen Timo Heinonen painotti puheenvuorossaan kriittisyyttä kestävän kasvun ohjelmaa kohtaan. Heinonen on yksi valtiovarainvaliokunnan mietintöön sisältyvän toisen vastalauseen allekirjoittajista. Tämän vastalauseen mukaan keinovalikoima on esitetyssä muodossaan liian lavea eivätkä toimenpiteet ole yhteensopivia asetettujen tavoitteiden kanssa. Heinonen toi esiin neljä periaatetta, joiden mukaisesti Suomen saannot tulisi kohdistaa. Heinosen esittämien lähtökohtien ja vaihtoehtojen mukaisesti varat tulee keskittää vaikuttaviksi kokonaisuuksiksi, valtaosa varoista ohjattava osaamistason nostamiseen, varat kohdennettava vaikuttaviin hankkeisiin sekä varoilla tuettava toipumista koronan aiheuttamasta kriisistä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, huomioiden myös kestävän elvytyksen periaatteet. ”Nykyisellään kokonaistaloudellinen vaikutus tulee olemaan vähäinen, tai jopa mitätön”, Heinonen sanoi. 

Kestävän kasvun ohjelmaa koskeva ainoa käsittely keskeytettiin täysistunnossa 17. helmikuuta. Asiaa koskevat äänestykset ovat täysistunnossa perjantaina 19.helmikuuta. 

Lisätiedot valtiovarainvaliokunnan mietinnöstä sekä lisätietoa rahoituskehyksen ja elpymisvälineen käsittelystä eduskunnassa Lue tiedote tästä >>


Aihealueet
Täysistunto