Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Kirkkolain uudistus, laki kotoutumisen edistämisestä ja metsästyslain muutos ensimmäisessä käsittelyssä

Julkaistu 27.2.2023 19.40

Kirkkolain uudistus, laki kotoutumisen edistämisestä ja metsästyslain muutos ensimmäisessä käsittelyssä

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällöt täysistunnossaan maanantaina 27. helmikuuta. Ehdotusten toinen täysistuntokäsittely on torstaina 2. maaliskuuta ja mahdolliset äänestykset perjantaina 3. maaliskuuta.​

Kaikista kolmesta asiasta käytiin vilkasta keskustelua. Keskustelut voi lukea kokonaisuudessaan pöytäkirjasta (kohdat 4-6)​ 

Kirkkolain uudistuksen sisältö hyväksyttiin hallintovaliokunnan mietinnön mukaisena (HaVM 44/2022 vp). Uudessa kirkkolaissa säädetään perustuslain mukaisesti kirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta. Tavoitteena on rakenteellisesti nykyistä johdonmukaisempi ja käyttäjän kannalta selkeämpi kirkkolaki, jossa otetaan huomioon perustuslain, muun lainsäädännön ja kirkollishallinnon omien kehittämistarpeiden edellyttämät muutostarpeet. Uudistukseen ei sisälly kirkon ja valtion välisiä suhteita koskevia muutoksia.

Lue hallintovaliokunnan mietintö
Tutustu myös lakipakettiin kirkkolainsäädännön kokonaisuudistuksest​a

Kotoutumisen edistämistä koskeva lain sisältö hyväksyttiin niin ikään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta (HaVM 45/2022 vp). Uudella lain myötä kotoutumista edistäviä palveluita järjestettäisiin osana uutta kunnan kotoutumisohjelmaa sekä muina kotoutumista edistävinä yleisen palvelujärjestelmän mukaisina palveluina. Kunnan kotoutumisohjelma olisi maahanmuuttajien alkuvaiheen kotoutumispalveluiden kokonaisuus, jonka vähimmäissisällöstä säädettäisiin lailla. Lailla pyritään mm. nopeuttamaan ja tehostamaan maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä.

Lue hallintovaliokunnan mietintö​

Metsästyslain muutoksen sisältö hyväksyttiin maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön mukaisena (MmVM 34/2022 vp). Hallituksen esittämä lakimuutos perustuu maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön suden kannanhoidollista metsästystä koskevasta kansalaisaloitteesta (MmVM 7/2022 vp).

Lue maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö​

Aihealueet
Täysistunto