Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Komissio haluaa jatkaa vuoropuhelua strategisesta ennakoinnista eduskunnan kanssa

Julkaistu 9.9.2021 15.30
Muokattu 9.9.2021 17.33

Komissio haluaa jatkaa vuoropuhelua strategisesta ennakoinnista eduskunnan kanssa

Euroopan komissio on toimittanut eduskunnalle vastauksensa tulevaisuusvaliokunnan lausuntoon Strateginen ennakointi – edellytysten luominen Euroopan selviytymiskyvyn parantamiseksi (TuVL 3/2021 – E 130/2020).

Komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič kiittää vastauksessa eduskuntaa lausunnosta, joka otetaan huomioon ennakointia koskevissa tulevissa komission toimissa. Strateginen ennakointi on komission prioriteetti, jonka on tarkoitus näkyä EU:n politiikkatoimissa ja lainsäädäntötyössä.

"Kun kaikkialla maailmassa tapahtuu ennalta arvaamattomia muutoksia, on erittäin tärkeää parantaa EU:n ja sen jäsenvaltioiden valmiuksia havaita hyvissä ajoin uusia suuntauksia, varautua mahdollisiin tuleviin kehityskulkuihin ja suunnitella ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin tai laatia politiikkatoimia, joiden avulla voidaan tarttua uusiin mahdollisuuksiin", Šefčovič kirjoittaa.

Komissio kiinnittää vastauksessaan huomioita Suomen kokemuksiin monipuolisesta ennakointiekosysteemistä, joka on esimerkki osallisuutta vahvistavasta lähestymistavasta ja tärkeä sekä ennakointiprosessin tulosten että omistajuuden kannalta. Komissio on myös kiinnostunut oppimaan Suomen kokemuksista tulevaisuuslukutaidon kehittämisessä ja kansalaisten kanssa käytävän vuoropuhelun sisällyttämisessä ennakointityöhön.

Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Joakim Strand (r.) sanoo, että Suomella on pitkä historia strategisessa ennakoinnissa ja siksi myös paljon annettavaa eurooppalaiselle ennakointiyhteistyölle. Samalla Strand kannustaa koko Suomen ennakointiyhteisöä aktiivisesti mukaan EU:n ennakointiyhteistyöhön: "Nyt on tekemisen paikka."

Komission yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa on Šefčovičin mukaan keskeinen tekijä, kun tavoitteena on yhteisen eurooppalaisen ennakointiohjelman laatiminen ja ennakoinnin sisällyttäminen EU:n politiikkatoimiin jaetun vastuun hengessä tulevaisuuden määrittelemiseksi.

EU:n ennakointiverkosto kokoontui ensimmäisen kerran ministeritasolla 17. toukokuuta 2021. Verkoston tavoitteena on kehittää kumppanuuden pohjalta julkishallinnon ennakointivalmiuksia kokoamalla kollektiivisen älykkyyden ja ennakoinnin asiantuntemusta kaikista jäsenvaltioista ja komissiosta, jotta voidaan käydä strategista näkemystenvaihtoa ja tehdä yhteistyötä Euroopan kannalta tärkeiden tulevaisuuteen suuntautuvien kysymysten parissa.

"Komissio odottaa vuoropuhelun jatkamista eduskunnan kanssa strategisen ennakoinnin merkityksestä EU:n päätöksentekomenettelyjen vahvistamisessa ja EU:n laajuisessa yhteistyössä, eduskunnan lausunnossa mainitut aiheet mukaan lukien", Šefčovič toteaa komission vastauksen päätteeksi.

Lue komission vastaus eduskunnan sivuilta (pdf)

Tulevaisuusvaliokunnan lausunto TuVL 3/2021

Aihealueet
Tulevaisuusvaliokunta