Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Lapsenhuoltolakiin lapsen asemaa parantavia uudistuksia

Julkaistu 5.12.2018 11.45
Muokattu 5.12.2018 12.10

Lapsenhuoltolakiin lapsen asemaa parantavia uudistuksia

​Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva laki uudistuu. Kyse on merkittävästä lapsia ja perheitä monin tavoin koskettavasta sekä viranomaisten ja tuomioistuinten tehtäviin vaikuttavasta uudistuksesta. Eduskunnan lakivaliokunta antoi keskiviikkona 5. joulukuuta asiasta yksimielisen mietinnön (LaVM 12/2018).

Uudistuksen keskeinen tavoite on parantaa lapsen edun toteutumista lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa. Lakiin tulee uusia säännöksiä muun muassa huoltajien velvollisuudesta suojella lasta kaikenlaiselta väkivallalta, vaalia lapselle tärkeitä ihmissuhteita ja myötävaikuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen. Myös lapsen oikeutta tulla kuulluksi ja osallistua häntä koskevien asioiden käsittelyyn vahvistetaan.

Uudistuksen myötä vuoroasuminen tunnustetaan lapsenhuoltolaissa. Tähän liittyen lakivaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi lausumaa, jonka mukaan hallituksen tulee mahdollisimman pian selvittää ja arvioida vuoroasumisen vaikutukset ja muutostarpeet etuuksia ja palveluja koskevaan lainsäädäntöön. 

Uutta on myös se, että lapselle voidaan vahvistaa tuomioistuimen päätöksellä oikeus tavata hänelle erityisen läheistä henkilöä. 

Lakivaliokunnan mietintöön sisältyy eduskunnan hyväksyttäviksi useita lausumaehdotuksia liittyen muun muassa ohjeistuksen antamiseen uudistuksen toimeenpanossa lapsen etua koskevan periaatteen merkityksestä ja olosuhdeselvitysten tekemisestä sekä uudistuksen toimenpanon ja vaikutusten seurannasta. 

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 12/2018

Aihealueet
Lakivaliokunta; Valiokunnat