Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunta keskustelee esityksestä työttömyysetuuksien käsittelyn sujuvoittamiseksi

Julkaistu 28.4.2020 10.55
Muokattu 28.4.2020 11.58

Eduskunta keskustelee esityksestä työttömyysetuuksien käsittelyn sujuvoittamiseksi

​Täysistunnossa käydään tiistaina 28. huhtikuuta lähetekeskustelu hallituksen esityksestä, jonka tavoitteena on työttömyysetuuksia koskevien hakemusten käsittelyn sujuvoittaminen Kansaneläkelaitoksessa ja työttömyyskassoissa. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi.

Muutokset koskevat eräitä työttömyysetuuden sovittelutilanteita, työmarkkinatuen erityisiä ehtoja ja edellytyksiä, jotka koskevat työttömyysetuuden maksamista ilman päätöstä niin kutsuttuna ennakkomaksuna. Eduskunta edellytti huhtikuun alussa, että hallitus selvittää välittömästi keinoja työttömyysturvaetuuksien käsittelyn sujuvoittamiseksi ja varmistaa työttömyyskassojen ja Kansaneläkelaitoksen etuuksien toimeenpanon niin, että etuudet pystytään maksamaan viivytyksettä (EV 32/2020 vp - HE 38/2020 vp).

Työttömyysetuutta voitaisiin väliaikaisesti maksaa hakemuksen perusteella ennakkona enintään kuudelta kuukaudelta. Näin toimimalla saataisiin helpotetuksi toimeenpanoa ja joudutetuksi asian käsittelyä tilanteessa, jossa hakemusten määrä kasvaa voimakkaasti covid-19-epidemian vuoksi. Esityksessä ehdotetaan myös, että työmarkkinatuen tarveharkinnasta ja osittaisuudesta luovuttaisiin väliaikaisesti. Työttömyysetuuden sovittelun osalta ehdotetaan, että yritystoiminnan tuloa soviteltaessa tulot arvioitaisiin hakijan oman ilmoituksen perusteella.

Esitys liittyy vuoden 2020 III lisätalousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa 31.10.2020 saakka. Työmarkkinatukea koskevia poikkeuksia sovellettaisiin kuitenkin 31.8.2020 saakka.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi (HE 61/2020 vp)


Aihealueet
Täysistunto