Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Lakivaliokunta puoltaa vainoamisen säätämistä rangaistavaksi sekä sananvapausrikosten muuttamista

Julkaistu 14.6.2013 0:00
Muokattu 14.6.2013 15:25
 

Lakivaliokunta puoltaa vainoamisen säätämistä rangaistavaksi sekä sananvapausrikosten muuttamista

Rikoslakiin on tulossa uusi vainoamista koskeva rangaistussäännös. Myös sananvapausrikoksia koskevia säännöksiä muutetaan sananvapautta korostavaan suuntaan. Eduskunnan lakivaliokunta antoi asiasta mietinnön (LaVM 11/2013) perjantaina 14. kesäkuuta.
Vainoamiseen syyllistyy henkilö, joka toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muulla näihin rinnastettavalla tavalla vainoaa toista niin, että se on omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta. Rikoksesta voidaan tuomita sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Vainoaminen on virallisen syytteen alainen rikos. Lakivaliokunta puoltaa vainoamisen säätämistä rangaistavaksi, koska nykysääntely ei ole täysin aukotonta. Kriminalisoinnin taustalla ovat myös kansainväliset velvoitteet.

Sananvapausrikoksia koskevia säännöksiä muutetaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön huomioon ottamiseksi. Yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä ja kunnianloukkauksesta voidaan jatkossa tuomita vain sakkoa. Törkeän yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen ja törkeän kunnianloukkauksen rangaistusasteikko on taas sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Kunnianloukkausta ei enää jatkossa pidetä törkeänä sillä perusteella, että teko on tehty joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai muuten toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten ihmisten saataville. Lakivaliokunta kannattaa vankeusrangaistusuhan säilyttämistä sananvapausrikoksissa törkeimpiä tapauksia varten. Törkeimmissä tapauksissa ei olla sananvapauden ydinalueilla, vaan niissä on kyse teoista, joita sananvapaudella ei ole tarkoitus suojata.

Rikoslakiin lisätään myös uusi viestintärauhan rikkomista koskeva rangaistussäännös, joka kattaa lähtökohtaisesti kaikki viestintävälineisiin lähetettävät häirintäviestit.

Uudistusten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2014.

Lisätiedot:
Lakivaliokunnan puheenjohtaja Anne Holmlund, puh. 09 432 3020, 050 511 3020
Valiokuntaneuvos Marja Tuokila, puh. 09 432 2079, 040 833 7224

Aihealueet