Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Lakivaliokunta korostaa oikeusvaltion ja sen turvaamisen merkitystä muuttuneessa turvallisuusympäristössä

Julkaistu 10.5.2022 13.45

Lakivaliokunta korostaa oikeusvaltion ja sen turvaamisen merkitystä muuttuneessa turvallisuusympäristössä

Eduskunnan lakivaliokunta on 10. toukokuuta hyväksynyt lausunnon valtioneuvoston selonteosta, jossa arvioidaan ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön muutosta ja sen vaikutuksia Suomelle (LaVL 14/2022 – VNS 1/2022). 

Lakivaliokunta korostaa oikeusvaltion ja sen turvaamisen sekä oikeudenhoidon toimijoiden toimintakyvystä huolehtimisen merkitystä kokonaisturvallisuuden kannalta. Valiokunnan mukaan toimiva oikeusvaltio sekä luottamus tuomioistuinten ja viranomaisten toimintaan sekä oikeuksien ja vastuun toteutumiseen lisäävät väestön kriisinsietokykyä.  

Muuttuneessa toimintaympäristössä valiokunta korostaa myös hybridiuhkiin sekä rikollisuuden lisääntymiseen varautumista ja vastaamista sekä rikosvastuun toteuttamisen merkitystä.

Valiokunnan lausunto on yksimielinen.

Lakivaliokunnan lisäksi yhdeksän muuta valiokuntaa antaa lausuntonsa ajankohtaisselonteosta ulkoasiainvaliokunnalle, joka laatii asiasta mietinnön.

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 14/2022
Lisätietoa ajankohtaisselonteon eduskuntakäsittelystä

Aihealueet
Lakivaliokunta; Valiokunnat