Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Lakivaliokunta: Oikeusministeriön hallinnonalan määrärahat riittämättömät

Julkaistu 3.6.2021 13.05
Muokattu 3.6.2021 13.09

Lakivaliokunta: Oikeusministeriön hallinnonalan määrärahat riittämättömät

Eduskunnan lakivaliokunnan mukaan oikeusministeriön hallinnonalan määrärahat ovat sen tarpeisiin nähden riittämättömät. Valiokunta kantaa huolta määrärahojen riittämättömyydestä ja sen vaikutuksista hallinnonalan toimijoiden toimintaedellytyksiin. Riittämättömät määrärahat heijastuvat viime kädessä asioiden käsittelyaikoihin ja heikentävät oikeusturvaa. 

Lakivaliokunta on jo useiden vuosien ajan toistuvasti kiinnittänyt vakavaa huomiota oikeusministeriön hallinnonalan määrärahapuutteisiin, mutta määrärahatilannetta ei ole parannettu kestävällä tavalla. Tilanne on entisestään heikentynyt.  

Lakivaliokunta antoi torstaina 3. kesäkuuta lausunnon valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2022–2025 (LaVL 11/2021). Valiokunnan mukaan oikeusministeriön hallinnonalan perusrahoituksessa on välitöntä korjaamista edellyttäviä puutteita. Erityisesti tuomioistuinten, Rikosseuraamuslaitoksen, Syyttäjälaitoksen ja julkisen oikeusavun voimavaratilanne on kestämätön. Myös Tuomioistuinviraston ja Ulosottolaitoksen riittävistä määrärahoista tulee huolehtia. Valiokunta on kuullut asiassa laaja-alaisesti asiantuntijoita, joiden näkemys voimavarojen riittämättömyydestä on yhtenäinen.

Lakivaliokunta katsoo lausunnossaan, että oikeusvaltion ja oikeusturvan toteutumiseen liittyvät kysymykset ovat entistäkin ajankohtaisempia ottaen huomioon oikeudenhoidon riittämättömät määrärahat, asiamäärien kasvu, asioiden käsittelyaikojen pidentyminen sekä henkilöstön kuormittuminen. Valiokunnan näkemyksen mukaan oikeusvaltion turvaamisesta ja vahvistamisesta sekä oikeudenhoidon toimintaedellytyksistä olisi perusteltua laatia erillinen valtioneuvoston selonteko.

Valiokunta tekee myös yhteisen keskustelualoitteen ajankohtaiskeskustelun käymiseksi täysistunnossa oikeusvaltion ja oikeudenhoidon toimintaedellytysten turvaamisesta ja vahvistamisesta.

Lakivaliokunnan lausunto 11/2021 verkkopalvelussamme​

Aihealueet
Lakivaliokunta; Valiokunnat