Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Lapsen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu otetaan käyttöön koko maassa

Julkaistu 1.4.2014 0.00
 

Lapsen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu otetaan käyttöön koko maassa

Eduskunta hyväksyi tiistaina 1. huhtikuuta toisessa käsittelyssä hallituksen esityksen lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muutoksesta. Samalla hyväksyttiin myös muutokset sosiaalihuoltolakiin sekä lakiin riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa.
Vanhempien erotessa on ratkaistava, miten lapsen huolto ja elatus järjestetään. Valtaosa lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevista järjestelyistä hoidetaan vanhempien välisellä sopimuksella, jonka sosiaalilautakunta vahvistaa. Osassa tapauksista vanhemmat eivät kuitenkaan pääse sopimukseen, jolloin riita voi päätyä tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Esityksen mukaan huoltoriitojen asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu vakinaistetaan ja laajennetaan koko maahan.

Osassa käräjäoikeuksia on vuoden 2011 alusta lähtien kokeiltu asiantuntija-avusteista huoltoriitojen sovittelua. Kokeilusta saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä, sillä ne osoittavat, että tuomareiden ja asiantuntija-avustajien moniammatillinen yhteistyö tehostaa huoltoriitojen sovittelua ja parantaa sen laatua. Lisäksi sovittelu on ollut oikeudenkäyntiä nopeampaa, jolloin huoltoriitaan on voitu puuttua oikeudenkäyntiä ripeämmin. Sovintojen lisääntyminen on myös vähentänyt sosiaalitoimelle tehtäviä selvityspyyntöjä ja siten helpottanut sosiaalitoimen työtilannetta.

Asiantuntijapalveluiden järjestäminen tulee käräjäoikeuden hallinnollisen kanslian sijaintikunnan tehtäväksi, mutta valtio maksaa kunnalle tästä korvauksen. Sovittelun osapuolille asiantuntija-avustajan käyttäminen on maksutonta. Näin turvataan, että asiantuntijapalvelut ovat tasavertaisesti kaikkien vanhempien käytettävissä heidän taloudellisesta asemastaan riippumatta.

Lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin lakivaliokunnan mietinnön mukaisesti (LaVM 1/2014 vp). Lakien on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2014.
Aihealueet