Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi mietinnön kesäaikaa koskevasta kansalaisaloitteesta

Julkaistu 26.10.2017 14:00
Muokattu 26.10.2017 14:01

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi mietinnön kesäaikaa koskevasta kansalaisaloitteesta

Valiokunta suhtautuu myönteisesti kellojen kesäaikaan siirtämisestä luopumiseen ja toteaa, että saadun selvityksen mukaan menettelystä aiheutuu selkeästi enemmän haittoja kuin hyötyjä.

Kesäaikaan siirtymisellä on pyritty edistämään ihmisten valveillaoloa valoisaan aikaan ja saamaan aikaan säästöjä energiakustannuksissa. Asiantuntijakuulemisessa on kuitenkin tuotu esille, että ihmisen sisäisen kellon tahdittama vuorokausirytmi ei pysty mukautumaan ongelmattomasti ja ilman viiveitä kellonaikojen siirtämiseen. Vaikutukset ovat osin yksilöllisiä, mutta muutos aiheuttaa monille ainakin lyhytkestoisia uniongelmia, vaikuttaa vireyteen sekä työtehon ja työn laadun heikkenemiseen ja voi johtaa vakaviinkin terveyshaittoihin. Kellojen siirtäminen myös hankaloittaa erilaisen yritystoiminnan ja muun muassa liikenteen järjestämistä.
 
Kellojen siirtämisestä kesäaikaan on kuitenkin säädetty kesäaikadirektiivissä 2000/84/EY varsin yksiselitteisesti ja kaikkia Euroopan unionin jäsenmaita sitovasti. Valiokunnan käsityksen mukaan kyseinen direktiivi ei siten anna mahdollisuutta luopua kesäajasta kansallisella päätöksellä vaan asiaa tulisi viedä eteenpäin EU-tasolla. Näin ollen valiokunta ei puolla kansalaisaloitteen (KAA 4/2017 vp Kellojen kesäaikaan muuttamisen lopettaminen) hyväksymistä.

Valiokunta korostaa mietinnössään, että valtioneuvoston tulee ryhtyä vaikuttamaan voimakkaasti ja aktiivisesti EU-tasolla siten, että kellojen kesäaikaan siirtämistä koskevasta kesäaikadirektiivin velvoitteesta luovutaan. Ensisijaisena tavoitteena tulisi olla, että kellojen siirtämisestä luovutaan yhtenäisesti koko Euroopan unionin alueella.

Valiokunnan mietintö (luettavissa torstaina 26.10 noin klo 15 jälkeen)  
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/LiVM_19+2017.aspx

Aihealueet
Liikenne- ja viestintävaliokunta; Valiokunnat