Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Liikenne- ja viestintäviraston perustaminen lähetekeskustelussa

Julkaistu 15.5.2018 15:50
Muokattu 15.5.2018 15:51

Liikenne- ja viestintäviraston perustaminen lähetekeskustelussa

​Eduskunnan lähetekeskustelussa oli tiistaina 15. toukokuuta hallituksen esitys laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.  Esitykseen sisältyvät virastolait, niiden voimaanpanolaki sekä lähes 90 liitelakia, joilla virastorakenteen uudistus toteutetaan.

Hallitus esittää, että Liikenteen turvallisuusvirasto, Viestintävirasto sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistetään uudeksi virastoksi, Liikenne- ja viestintävirastoksi. Liikenneviraston jäljellä olevat tehtävät ja toiminnot tulevat Väyläviraston tehtäväksi. Virasto vaihtaa nimeään, mutta muutoin virasto jatkaa keskeytyksettä toimintaansa. Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalvelut (tie- rautatie- ja meriliikenteen ohjaus) muutetaan osakeyhtiöksi ja tehtävät siirretään perustettavaan valtion erityistehtäväyhtiöön. Väylävirasto vastaa kuitenkin edelleen liikenteenohjauksen järjestämisestä, sitä koskevista sopimuksista ja rahoituksesta.

Uudistuksella halutaan vastata liikenteen ja viestinnän murrokseen. Digitalisaatio, palveluistuminen sekä robotisaatio ja tiedon merkityksen lisääntyminen muuttavat asiakastarpeita ja samalla viranomaisille kohdistuvia vaatimuksia.

Lähetekeskustelun päätteeksi asia lähettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Hallituksen esitys HE 61/2018

Aihealueet