Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Liikenne- ja viestintävaliokunta korostaa kyberturvallisuutta ja toimivia kuljetusyhteyksiä

Julkaistu 5.5.2022 16.05

Liikenne- ja viestintävaliokunta korostaa kyberturvallisuutta ja toimivia kuljetusyhteyksiä

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto turvallisuusympäristön muutosta käsittelevästä ajankohtaisselonteosta valmistui torstaina 5. toukokuuta. Valiokunta on käsitellessään asiaa kuullut asiantuntijoita sekä viestintäalalta ja kyberturvallisuudesta että huoltovarmuudesta ja kriittisestä infrastruktuurista.

Lausunnossaan valiokunta kiinnittää huomiota viranomaisyhteistyön ja kyberturvallisuusammattilaisten roolin lisäksi kansainvälisen tiedusteluyhteistyön merkitykseen kyberturvallisuus¬uhkien tunnistamisessa ja torjunnassa. Tämän lisäksi tärkeänä pidetään luotettavaa tiedon välitystä ja Yleisradion merkitystä informaatiovaikuttamisen torjunnassa.

Huoltovarmuuden osalta valiokunta painottaa toimivien merikuljetuksien merkitystä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toiminnalle. Kriittisen infrastruktuurin osalta valiokunta pitää välttämättömänä panostaa myös vaihtoehtoisiin paremmin turvattaviin pohjoisiin maayhteyksiin.

Selonteon tavoin valiokunta näkee, että Suomen hyvää varautumista voidaan lisätä ja kehittää kansainvälisen yhteistyön kautta. Valiokunnan näkemyksen mukaan eri vaihtoehtoja on kehitettävä rinnan siten, että mitään mahdollisuuksia ei missään vaiheessa suljeta pois. 

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lisäksi yhdeksän muuta valiokuntaa antaa lausuntonsa ajankohtaisselonteosta ulkoasiainvaliokunnalle, joka laatii asiasta mietinnön. Aihealueet
Liikenne- ja viestintävaliokunta