Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Liikenne- ja viestintävaliokunta selvitti romutuspalkkiolain toimeenpanoon liittyneitä epäselvyyksiä

Julkaistu 29.4.2021 13.55
Muokattu 29.4.2021 13.58
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan kokoushuoneen ovi kuvassa

Liikenne- ja viestintävaliokunta selvitti romutuspalkkiolain toimeenpanoon liittyneitä epäselvyyksiä

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on käsitellyt romutuspalkkiota koskevan lainsäädännön tulkinnassa syntyneitä epäselvyyksiä omana asianaan (O 10/2021 vp - Epäselvyydet romutuspalkkiota koskevan lain soveltamisessa).  Valiokunta on saanut asian käsittelyn aikana selvityksen liikenne- ja viestintäministeriöltä asian etenemisestä sekä tähän vaikuttaneista tekijöistä. Selvityksen liitteenä oli myös aikajana tapahtumien kulusta. Valiokunta on kuullut asiassa myös muita asiantuntijoita. 

Selvityksen johdosta valiokunta on kokouksessaan 29.4.2021 päättänyt lähettää ministeriölle kirjeen. Siinä valiokunta kiinnittää huomiota lain tulkinnan, viranomaistiedottamisen ja oikeusturvan toteuttamisen yleisiin perusteisiin sekä kehottaa ministeriötä arvioimaan yhteistyössä Liikenne- ja viestintäviraston kanssa, mihin konkreettisiin toimenpiteisiin ja mahdollisiin toimintatapojen muutoksiin esille tulleiden ongelmien vuoksi on syytä ryhtyä.


Lisätiedot 

Liikenne- ja viestintävaliokunnan kirje liikenne- ja viestintäministeriölle (29.4.2021)  avaa pdf-kirje tästä >>

Liikenne- ja viestintäministeriön vastaukset liikenne- ja viestintävaliokunnalle romutuspalkkiota koskien avaa pdf-aineisto tästä >>

Liikenne- ja viestintäministeriön vastauksia täydentävä aikajanan kuvaus  avaa pdf-aineisto tästä >>


Aihealueet
Liikenne- ja viestintävaliokunta