Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Lukukausimaksu EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tuleville etenee

Julkaistu 10.12.2015 23.00

Lukukausimaksu EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tuleville etenee

Torstain täysistunnossa eniten puheenvuoroja käytettiin ulkomaalaisten opiskelijoiden lukukausimaksuista. Täysistunnon ensimmäisessä käsittelyssä oli sivistysvaliokunnan mietintö (SiVM 13/2015) hallituksen esityksestä laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta.

Kansanedustajat käyttivät aiheesta 55 puheenvuoroa. Asian käsittelyä jatketaan perjantain istunnossa äänestyksillä.  

Lakimuutoksella yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin lisätään säännökset Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisilta opiskelijoilta perittävistä lukuvuosimaksuista alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa vieraskielisessä koulutuksessa. Suomen- tai ruotsinkielisessä koulutuksessa opiskelevilta ei peritä lukuvuosimaksuja kansalaisuudesta riippumatta.

Lukuvuosimaksun määrä on vähintään 1 500 euroa lukuvuodessa. Korkeakouluilla tulee olla apurahajärjestelmä, jolla tuetaan maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden opiskelua.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016. Lukuvuosimaksuja koskevat säännökset ovat korkeakouluja velvoittavia niiden opiskelijoiden osalta, jotka aloittavat opintonsa 1.8.2017 tai sen jälkeen. Korkeakoulut voivat halutessaan ottaa maksut käyttöön jo sitä ennen.
Aihealueet
Täysistunto