Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Maa- ja metsätalousvaliokunta esittää Vesi on meidän -kansalaisaloitteen hyväksymistä

Julkaistu 10.6.2021 11.30
Muokattu 10.6.2021 11.32

Maa- ja metsätalousvaliokunta esittää Vesi on meidän -kansalaisaloitteen hyväksymistä

​Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö kansalaisaloitteesta "Vesi on meidän - kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi" (KAA 2/2020 vp) on valmistunut. Valiokunta esittää yksimielisesti kansalaisaloitteen hyväksymistä.

Valiokunta edellyttää kansalaisaloitteen pohjalta, että valtioneuvosto käynnistää mahdollisimman pian vesihuoltolainsäädännön uudistuksen yhteydessä lainsäädännön valmistelun, jolla varmistetaan julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen säilyminen kuntien omistuksessa ja määräysvallassa.

Vesihuolto on yhteiskunnan välttämättömyyspalvelu

Valiokunta toteaa, että vesihuollon ja puhtaan juomaveden saatavuuden kannalta on keskeistä, että kansallisista vesivaroista ja niiden riittävyydestä ja laadusta pidetään huolta. Vesihuolto on yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta keskeinen toiminto ja terveysvaatimukset täyttävän talousveden saannin turvaaminen sekä jätevesien asianmukainen käsittely on elintärkeää. Ihmis- ja perusoikeuksien varmistamiseksi on tärkeää, että kansallinen lainsäädäntö takaa pinta- ja pohjavesien kestävän käytön.

Suomessa on kansainvälisesti verrattuna erittäin runsaat ja hyvälaatuiset pinta- ja pohjavedet, mutta Suomen rikkaita vesivaroja ei voi pitää itsestäänselvyytenä, vaan työtä vesivarojen hyväksi ja vesilainsäädännön toimeenpanemiseksi on tärkeää jatkaa.

Valiokunta toteaa, että julkisen sektorin vahvuudet palveluiden tuottamisessa liittyvät erityisesti tilanteisiin, joissa voiton tavoittelu ei tuota optimaalista tulosta esimerkiksi kilpailun puutteen tai sen takia, että toiminnassa on syytä huomioida sellaisia yhteiskunnallisesti tärkeitä tavoitteita, jotka ovat ristiriidassa voiton maksimoimisen kanssa. Vesihuolto on yhteiskunnan välttämättömyyspalvelu, johon liittyy terveydensuojelun, yhdyskuntakehityksen ja ympäristönsuojelun näkökulmia. Lisäksi vesihuolto on osa kriittistä infrastruktuuria, joten siihen liittyy myös kansallinen huoltovarmuusnäkökulma. Näiden vesihuollon ominaispiirteiden vuoksi valiokunta katsoo, että vesihuoltolaitosten ja vesihuoltoinfrastruktuurin tulee olla ensisijaisesti julkisessa omistuksessa.

Valiokunnan mietintö​ kokonaisuudessaan on luettavissa eduskunnan verkkopalvelussa.

Aihealueet