Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Maa- ja metsätalousvaliokunta: Huoltovarmuuden kansainvälinen toimintaympäristö muuttunut

Julkaistu 11.5.2022 11.15

Maa- ja metsätalousvaliokunta: Huoltovarmuuden kansainvälinen toimintaympäristö muuttunut

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto turvallisuusympäristön muutosta käsittelevästä ajankohtaisselonteosta on valmistunut. Valiokunta nostaa lausunnossaan keskeisiksi kysymyksiksi turvallisuusympäristön muutoksen vaikutukset ruokaturvaan, huoltovarmuuteen ja kriittiseen infrastruktuuriin.

Huoltovarmuuden kansainvälinen toimintaympäristö on muuttunut koronapandemian ja erityisesti Ukrainan sodan myötä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut viljan hintaa ja aiheuttanut nousua myös muiden maataloustuotteiden hinnoissa maailmanlaajuisesti.

Huoltovarmuutta ja ruokaturvaa ei valiokunnan mukaan voida käsitellä erillään maatalouden kannattavuudesta ja siksi erillisen huoltovarmuusselonteon valmistelu on erittäin tärkeää. Erillisessä selonteossa tulee valiokunnan mukaan arvioida Suomen varautumisen kokonaistason riittävyyttä muuttuneessa toimintaympäristössä. Valtioneuvosto on ilmoittanut antavansa erillisen huoltovarmuusselonteon eduskunnalle syksyllä 2022.

Valiokunta huomauttaa, että toiminta- ja turvallisuusympäristön vaikutusten kohdentumisessa ja merkityksessä on huomattavia alueellisia eroja. Muuttuneen turvallisuuspoliittisen tilanteen vaikutukset tuntuvat etenkin kaakkois- ja itärajan maakunnissa. Alueiden elinvoimaisuus ja turvallisuus ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa ja siksi itärajan maakuntien kehittämisrahoitusta ei valiokunnan mielestä tässä tilanteessa pitäisi vähentää.

Maatilat, kalastus ja kalankasvatus keskeisessä osassa huoltovarmuutta

Suomella tulee valiokunnan mukaan olla kyky huolehtia kansalaisten ruoan saannista kaikissa oloissa. Maatalouden lisäksi kotimaisella kalastuksella ja kalankasvatuksella on merkittävä rooli huoltovarmuuden ja ruokaturvan takaamisessa.

Toimiva infrastruktuuri on edellytys ruokaturvan toteutumiselle. Valiokunta korostaa erityisesti Suomen vesihuoltojärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä huolehtimista, sillä vesihuolto on välttämätöntä niin ihmisten elinolojen, terveydenhuollon kuin elintarvikehuollon toimivuuden ja teollisuuden toimintaedellytysten kannalta.

Valiokunta nostaa lausunnossaan esille myös niin kutsutun VAP-järjestelmän, jossa nimetyt viljelijät tai kalastajat on varattu alkutuotannon turvaamiseen poikkeusoloissa ja vapautettu aseellisesta palveluksesta. Järjestelmän päivitys on valiokunnan mielestä tärkeää.  Järjestelmä täytyy pitää ajan tasalla ja kehittää kokonaisuutena niin, että siinä huomioidaan kaikki kriittiset tuotantopanokset.

Aihealueet
Maa- ja metsätalousvaliokunta